POLSKA  STYGMATYCZKA  KATARZYNA  SZYMON

 

flower08.jpg

AKTUALNOŚCI

POBIERZ BEZPŁATNIE FILM

OBEJRZYJ FILM

Powrót do strony głównej 

ARCHIWUM  ZDJĘĆ   

MODLITEWNIK

 Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Orędzia dla całego świata 

STENOGRAM FILMU   

KIM BYŁA KATARZYNA?  

DZIECIŃSTWO 

NIEZWYKŁE SPOTKANIE  

BŁOGOSŁAWIONA ŚMIERĆ 

Listy i podziękowania    

STYGMATY   

DAR OTRZYMYWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ Z NIEBA 

Książka o Katarzynie Szymon 

Wybrane ekstazy 

Świadectwa i diagnozy lekarzy 

Świadectwa innych osób 

Świadectwa lekarskie o cudownym uleczeniu 

Świadectwa kapłanów 

Świadectwa opiekunów 

  Podsumowanie – refleksje końcowe  

MODLITEWNIK

DRUKUJ   Word  

 

POLSKA  STYGMATYCZKA

 KATARZYNA  SZYMON

MATKO BOŻA KRÓLOWO WSZECHŚWIATA

MÓDL  SIĘ  ZA  NAMI 

 W takiej postaci ukazała się Matka Boża Katarzynie Szymon 25.07.1954 r. w Gilowice (Polska)

MODLITWA O RYCHŁĄ BEATYFIKACJĘ KATARZYNY  SZYMON 

Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, proszę Cię pokornie o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy stygmatyczki Katarzyny Szymon, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni światłem i mocą Ducha Świętego, stali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą krzyża i cierpienia ku zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem.

Panie Jezu, Dobry i Miłosierny, błagam Cię, udziel mi za wstawiennictwem służebnicy Twojej Katarzyny Szymon, tej łaski, o którą Cię proszę ( wymienić …). 

Należy odmówić 3 razy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...  

LITANIA DO BOGA WSZECHMOGĄCEGO

przez wstawiennictwo stygmatyczki Katarzyny Szymon

do prywatnego odmawiania

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson Chryste usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże,   zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże,   zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo,         módl się za nami

Święty Józefie, dobry nasz Ojcze,   módl się za nami

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie,         módlcie się za nami

Święty Franciszku,               módl się za nami

Święty Ojcze Pio,             módl się za nami

Katarzyno Szymon -  *wstawiaj się za nami

Katarzyno Szymon - wierna służebnico Kościoła*

Katarzyno Szymon - naznaczona ranami Pana Jezusa*

Katarzyno Szymon - ucząca wiary i miłości do Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie*

Katarzyno Szymon - prześladowana za miłość i wiarę w Boga*

Katarzyno Szymon - z pokorą niosąca Krzyż Chrystusa*

Katarzyno Szymon -  która ukochałaś modlitwę różańcową*

Katarzyno Szymon -  pomagająca odnaleźć drogę do Boga*

Katarzyno Szymon - wybrana córko Śląska*

Katarzyno Szymon -  pomagająca w wyborze drogi życia*

Katarzyno Szymon -  wspomagająca Ojca Świętego*

Katarzyno Szymon - patronko kapłanów*

Katarzyno Szymon - opiekunko osób konsekrowanych*

Katarzyno Szymon - pomagająca misjonarzom*

Katarzyno Szymon - wskazująca drogę do Nieba*

Katarzyno Szymon - orędowniczko nasza u Boga*

Katarzyno Szymon - wypraszająca  Miłosierdzie Boże dla świata*

Katarzyno Szymon -  wybawiająca dusze czyśćcowe*

Katarzyno Szymon - wspomagająca nasze rodziny*

Katarzyno Szymon - ratująca grzeszników*

Katarzyno Szymon - pomagająca wyzwolić się z nałogu alkoholizmu i rozwiązłości*

Katarzyno Szymon -  pomagająca w zdawaniu egzaminów,*

Katarzyno Szymon - patronko czystego serca*

Katarzyno Szymon - opiekunko wdów i sierot*

Katarzyno Szymon - ratująca dzieci nienarodzone*

Katarzyno Szymon - wypraszająca łaskę dobrej Spowiedzi Świętej*

Katarzyno Szymon - kochająca Jezusa w Hostii ukrytego*

Katarzyno Szymon - pomagająca ubogim, bezrobotnym i poszukującym pracy*

Katarzyno Szymon. - wspierająca chorych  i  cierpiących*

Katarzyno Szymon - wspierająca nas w każdej potrzebie*

Katarzyno Szymon - obrończynio Świętej Tradycji*

Katarzyno Szymon - wzorze głębokiej wiary*

Katarzyno Szymon - nauczycielko pokory*

Katarzyno Szymon - przykładzie w cierpieniu*

Katarzyno Szymon - wzorze ubóstwa i świętej prostoty*

Katarzyno Szymon - pocieszycielko w strapieniu*

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata  - przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -  wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata -  zmiłuj się nad nami

K. Wstawiaj się za nami Katarzyno Szymon

W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Boże, który z taką miłością stworzyłeś Katarzynę Szymon

 i w cierpieniu upodobniłeś ją do Swego Syna Jezusa Chrystusa, spraw, prosimy,

 przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie,

aby poprzez jej wierne i oddane życie Tobie i Kościołowi wypraszała nam  łaski konieczne do zbawienia.

Przez Chrystusa Pana  naszego. Amen.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

      przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

      wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

       zmiłuj się nad nami

K. Wstawiaj się za nami Katarzyno Szymon

W.  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Wszechmogący Wieczny Boże, który z taką miłością stworzyłeś Katarzynę Szymon

i w cierpieniu upodobniłeś ją do Swego Syna Jezusa Chrystusa,

spraw, prosimy, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie,

aby poprzez jej wierne i oddane życie Tobie i Kościołowi wypraszała nam  łaski konieczne do zbawienia.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  

KORONKA  DO NAJŚWIĘTSZYCH

          RAN   PANA  JEZUSA

Na początku:

 

      O Jezu Boski Odkupicielu, bądź nam

       miłościw nam i całemu światu.  Amen.

     Święty Boże, Święty Mocny, Święty

      Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.  Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu w otaczających  niebezpieczeństwach,

Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa,

Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie.  Amen. Amen. Amen.

 

* Na dużych paciorkach ( zamiast Ojcze Nasz )

K.    Przez Niepokalane Serce Maryi,

        Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany

        Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

W.    Na uleczenie ran dusz naszych.

 

* Na małych paciorkach ( zamiast Zdrowaś Maryjo)

K.     O Mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia

W.     Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie odmówić 3x

        K.  Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany

              Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

       W.  Na uleczenie ran dusz naszych.

 Do kwietnia 2009 r. zebrano około 11.000 podpisów z prośbą o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego Katarzyny Szymon i złożono je w Kurii Metropolitalnej: Pl-40-953 Katowice,  ul. Jordana 39 (Polska). Możemy tam także składać nasze świadectwa. 

Frydek. Niedaleko tej miejscowości znajduje się zapaść – miejsce gdzie 500 lat temu zapadła się wieś z kościołem 

Właśnie tutaj 24 lipca 1954 roku objawiła się Katarzynce Najświętsza Maryja Panna, jako Królowa Wszechświata.

Jednym z poleceń Matki Bożej było wykonanie Jej figury, o takim wyglądzie i kształcie w jakim tu się objawiła 

Z pomocą w wypełnieniu tego polecenia przyszedł Katarzynce nieżyjący już dziś Karol Wojtala, który skontaktował ją z rzeźbiarzem Franciszkiem Masożem z Rybnika 

Nie wiem czy to było w sierpniu, ale na pewno w okresie letnim. Przyszedł pan Wojtala z Panią Katarzyną Szymon, tak  zwaną Katarzynką . Przyszli i spytali, czy wykonał bym  figurę Matki Bożej.  Nie wiedziałem jaką i spytałem się:

 A jaką chcecie figurę Matki Bożej, przecież figury są różne.

Pan Wojtala powiedział, że  musimy zrobić taką figurę, według tego jak, się Katarzynce objawiła.

Wziąłem papier i ołówek i zacząłem rysować według wskazań jakie  Katarzynka mi mówiła 

Z pomocą w wypełnieniu tego polecenia przyszedł Katarzynce nieżyjący już dziś Karol Wojtala, który skontaktował ją z rzeźbiarzem Franciszkiem Masożem z Rybnika 

Figura Matki Bożej Królowej Wszechświata, przez wiele lat znajdowała się w małym domku Karola Wojtali we Frydku 

Gościnny gospodarz otwierał drzwi wszystkim, którzy chcieli się modlić tutaj.

Szczególnie dużo ludzi przyjeżdżało na nocne czuwania modlitewne w których często uczestniczyła Katarzynka 

Dzisiaj figura Matki Bożej Królowej Wszechświata znajduje się już na stałe w głównym ołtarzu nowo wybudowanego kościoła we Frydku, o który to w swoim objawieniu mówiła Najświętsza Maryja Panna 

 

 vcr_up_1.gif