POLSKA  STYGMATYCZKA  KATARZYNA  SZYMON

 

flower08.jpg

AKTUALNOŚCI

POBIERZ BEZPŁATNIE FILM

OBEJRZYJ FILM

Powrót do strony głównej 

ARCHIWUM  ZDJĘĆ   

MODLITEWNIK

 Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Orędzia dla całego świata 

STENOGRAM FILMU   

KIM BYŁA KATARZYNA?  

DZIECIŃSTWO 

NIEZWYKŁE SPOTKANIE  

BŁOGOSŁAWIONA ŚMIERĆ 

Listy i podziękowania    

STYGMATY   

DAR OTRZYMYWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ Z NIEBA 

Książka o Katarzynie Szymon 

Wybrane ekstazy 

Świadectwa i diagnozy lekarzy 

Świadectwa innych osób 

Świadectwa lekarskie o cudownym uleczeniu 

Świadectwa kapłanów 

Świadectwa opiekunów 

  Podsumowanie – refleksje końcowe  

 

ARCHIWUM  ZDJĘĆ 

Pielgrzymka z księdzem Czekaj i z księdzem Kubasiak

 

Pierwszy odpust we Frydku z udziałem Katarzyny

Katarzyna w domu w Kostuchnie

Katarzyna u Państwa Płonków w obecności ks.Jankowskiego, ks. Więckowskiego i Pana Kazimierza Domańskiego

Katowice-Kostuchna. Ks. Wesołek, ks. Czekaj i pielgrzymi

Msza Święta odprawiana przez  ks. Kubasika i ks. Czekaja

Pielgrzymi u Katarzyny w Katowicach Kostuchnie

Ks. Czekaj podaje chorej Katarzynie Komunię Św. pod dwoma postaciami

Katarzyna u P. Płonków z ks. Jankowskim, ks. ks. Więckowskim  P. Domańskim

Katowice-Kostuchna - Marta Godziek Urszula Laub Reifland z Niemiec  i Katarzyna

Katowice-Kostuchna - Marta Godziek i Katarzyna

Pielgrzymi wychodzą z kaplicy we Frydku po jej poświęceniu przez biskupa Bednorza

U Pana Bojarskiego w Oławie

Ksiądzem Czekaj i  ks. Kubasiak odprawiają Mszę Św. dla pielgrzymów w domu Katarzynki.

Ks. Więckowski u Katarzyny w Katowicach

Katzrzyna Szymon w Licheniu

Siostra zakonna Ludmiła z Wrocławia u Katarzyny

Ks. Czekaj z bratem u Katarzyny

 Katarzyna u Pana Bojarskiego w Oławie

Lekarz Wojciechowski u Katarzynki

Pan Płonka, który woził Katarzynę i jego żona.

Ks. Czekaj i Katarzyna

Ks. Jankowski i pielgrzymi w Łaziskach Rybnickich

P. Irena, P. Wikcia, P. Zosia i Wandzia z Katowic na urodzinach.

 Kosciół we Frydku

Łaziska - Katarzynka, P. Marta i P. Zosia

Oława - u Pana Bojarskiego

Ks. Jankowski z pielgrzymami w Łaziskach Rybnickich

Krzyż  w Studzienicach, pod którym modliła się Katarzyna. Tu przemówił do niej Pan Jezus.

Pan Bojarski, Pan Nowak  inni pielgrzymi witają Katarzynę powracającą z Lichenia

Kapliczka na Zapaści, gdzie Matka Boża objawiła się Katarzynie jako Królowa Wszechświata

 Pielgrzymi w kostuchnie u Katarzynki

Pogrzeb Katarzyny

Dzień pogrzebu -Pan Domański przemawia do zebranych

Pogrzeb - Modlitwa przy trumnie (m.in. Urszula Laub z Niemiec)

Pogrzeb - Pan Błatoń, u którego mieszkała Katzrzyna

 Pogrzeb - wyjscie z koscioła

 Katarzyna przyjmuje pielgrzymów.

Ks. Jankowski - urodziny Katarzyny

W Licheniu na polanie.

 Orszak pogrzebowy 

 Orszak pogrzebowy 

 Orszak pogrzebowy 

 Orszak pogrzebowy 

Uczestnicy pogrzebu Katarzyny w kościele

 Na cmentarzu w Kostuchnie

 Na cmentarzu w Kostuchnie 

Sztandar, który Katarzyna ofiarowała dla kościoła we Frydku 23.08.1987r.

 Orszak pogrzebowy

Siostry zakonne na pogrzebie Katarzyny

Ks. Gopek i ks. Hanzlik na cmentarzu w Kosuchnie

Na cmentarzu

Na cmentarzu 

Na cmentarzu 

Orszak pogrzebowy przed cmentarzem.

Ks. Jankowski - urodziny Katarzyny

Pielgrzymi przed domem w Kostuchnie

Pani cebulska z Warszawy i Katarzynka w Kostuchnie

Pielgrzymi u Katarzynki

Katarzyna w trumnie

Katarzyna odpoczywa po powrocie z Lichenia

 Katarzyna w domu w Kostuchnie

 Dzieci odwiedzają Katarzynę w domu.

 Misjonarz u Katarzyny w domu

Katarzyna w Łaziskach Rybnickch

Ks. Kubasiak odprawia Mszę Św. u Katarzyny w domu

Katarzynka w Łaziskach Rybnickich u P.Błatonia

Katarzynka w Łaziskach

Katarzyna w kościele w Brdowie

Orszak pogrzebowy

Orszak pogrzebowy

Orszak pogrzebowy

W kościele w Brdowie

Pogrzeb

Pogrzeb

 Pan Masoż, który rzeźbił figurę Matki Bożej Królowej Wszecgświata do Frydka.

Pielgrzymi przed altanką na działkach w Oławie

Agnieszka, która miała łaski jasnowidzenia z Katarzynką

Katarzyna na placu przed kościołem w Brdowie

 Pan Domański przemawia do zebranych

Katarzynka z misjonarzem

W kościele w Brdowie

Katarzynka ks. Jankowski  i pielgrzymi

Ks. proboszcz Gopek z Kostuchny z Katarzyną

 Katarzyna przed domem w Kostuchnie

Pielgrzymi z Katarzyną

Pielgrzymi z Katarzyną 

Pielgrzymi z Katarzyną 

Katarzyna otrzymuje komunię Świętą z Nieba - zdjęcie robi ks. proboszcz z Czech

Ekstaza u P. Błatonia w Łaziskach

Pogrzeb 

Pogrzeb 

Pokój, w którym mieszkała  

Cud przyjmowania Komunii

Św. z Nieba - Łaziska Rybnickie 

Krwawe łzy - Łaziska Rybnickie 

Cud przyjmowania Komunii

Św. z Nieba - Łaziska Rybnickie 

Pan Domański na

pogrzebie Katarzyny

Stygmaty Katarzyny Szymon

Pan Domański na

pogrzebie Katarzyny

 

Katarzyna Szymon w Oławie

przed altanką z  Kazimierzem

i Bronisławą Domańskimi 

 

img2.gif