Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si

bezplatně film o Katarzyně

Pozrite sa na film

o Katarzyně Szymon

Návrat 

Fotografie ve

vyšším rozlišení 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl   

Důležité zprávy a poselství do celého světa  

DAR PRIJÍMANIA EUCHARISTIE Z NEBA 

 Kniha o Katarzyně Szymon 

Vybrané extázy 

 Svedectvo iných osôb 

o zázračnom uzdravení

Svedectvo kňazov 

Svedectvo ošetrovateľov 

 

Záverečné zhrnutie  

 

 

Životopis

Katrína Szymon sa narodila 21. 10. 1907 v Studzieniciach. Krst a Prvé Sväté Príjímanie prijala vo farskom kostole v Pszczynie. Keď mala jeden rok, umiera jej matka. Od detstva boli u nej badateľné sklony k modlitbe, kontemplácii a samote. Smútok jej srdca rozumel iba Boh. 8. marca 1946, počas Veľkého Pôstu, bola obdarovaná stigmami na obidvoch dlaniach a chodidlách, na pravom boku a na čele. Z jej očí sa ronili tiež krvavé slzy. Obdarovaná bola aj zázračnými darmi, napríklad takými ako stretnutie s Pánom Ježišom, Matkou Božou a Svätými, mala dar bilokácie, to znamená že sa mohla nachádzať súčasne na dvoch miestach ako aj v inom čase, prenikania do ľudských sŕdc a svedomia, hovorila cudzými jazykmi (napríklad po hebrejsky, po nemecky, hoci nevedela čítať ani písať). Veľakrát, tak ako potvrdzujú svedkovia, „Sväté príjímanie zostupovalo z Neba a spočívalo na jej ústach“. Tento zázrak, svedectvá a iné fakty sú natočené na filme, ktorý si každý môže bezplatne stiahnuť alebo pozrieť na internetovej stránke www.KatarzynaSzymon.pl. Stigmy spolu s utrpením trvali 40 rokov, až do jej smrti. Poslania z Neba, odovzdávané jej počas extáz, sú v súlade s náukou Kostola. Mimoriadna pokora a nezvyčajné utrpenie, ktorými prešla, vylučujú akékoľvek pochybnosti pri rozoznávani jej charizmát. Sú taktiež zárukou svätosti.

V roku 1983 sa s ňou v Katoviciach stretol Ján Pavol II., objal ju a biskupovi Bednorzowi, ktorý ho sprevádzal, povedal: „Prosím Vás, postarajte sa o túto osobu.“ Zomrela 24. augusta 1986. Na pohrebe Kataríny Szymon sa zúčastnilo okolo 20 000 osôb, z čoho veľkú časť tvorili kňazi.

 

 

 

Katarzyna Szymon mnohokrát, před očima početných svědků, obdržela Svaté přijímání z Nebe. Častokrát, jak vypovídají očití svědci: „Svaté přijímání se sneslo z Nebe a spočinulo na jejích ústech“, nebo „Hostie ze vzdálenosti asi 1,5 m letěla ke Katarzyně a zastavovala se na jejích ústech“. Spatřit to můžeme na fotografiích, které pořídil kněz z Česka. Na fotografiích jsou rovněž patrné krvavé slzy a Rány Trnové koruny. 

 Svedectvo je možné vidieť vo filme.

 

jellybean_next.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrob stigmatičky se nachází na hřbitově u farního kostela Nejsvětější trojice: 40-750 Katowice-Kostuchna (Polsko) ul. T. Boya-Żeleńskiego 34 (vchod z ulice Migdałowców). 

 

 

 

Příjezd ke kostelu a hřbitovu. 

Pokoj, v němž trpěla, modlila se a přijímala poutníky od 13. 11. 1981 do 24. 08. 1986 u paní Marty Godziek. 

 

 

Krvavé slzy, které plakala Katarzyna Szymon. 

 

Pohřeb Katarzyny Szymon 

 

 

 

Omlouváme se Vám, že jsou naše internetové stránky tak nevelké a skromné, ale tvoříme je z našich skromných, soukromých a ohraničených zdrojů. Odpusťte nám také, že film a kniha nejsou přeloženy do všech jazyků. Srdečně Vás zdravíme a prosíme o modlitbu. Autoři. 

We need people to help on a voluntary basis to translate books, films and text from our side.

 Wir brauchen Menschen guten Willens für die Übersetzung des Buches, Films und anderer Texte auf unserer  Webseite.