Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si

bezplatně film o Katarzyně

Pozrite sa na film

o Katarzyně Szymon

Návrat   

Fotografie ve

vyšším rozlišení 

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl   

Důležité zprávy a poselství do celého světa  

 

 

 

DAR PRIJÍMANIA EUCHARISTIE Z NEBA 

 Kniha o Katarzyně Szymon 

 

Vybrané extázy 

 Svedectvo iných osôb 

o zázračnom uzdravení

Svedectvo kňazov 

Svedectvo ošetrovateľov 

 

Záverečné zhrnutie  

Film prepisy

St1

 „Ak chceš ísť za mnou,* zapri sám seba, * každý deň vezmi svoj kríž a nasleduj ma.”

St2

 PÁN A KATARÍNA

St3

 Súčasný človek žijúci v dobe mimoriadne rýchlych civilizačných premien nedokáže často vidieť perspektívy večnosti,  zamestnaný každodennými problémami žije tých šesťdesiat, sedemdesiat alebo menej či viac rokov, aby až na smrteľnej posteli, keď sa mu smrť pozrie do očí, začal si s nepokojom v srdci dávať otázky: čo so mnou teraz bude?  Naozaj existuje Boh a boží súd?

St4

 Po smrti niekoho blízkeho - ženy, muža, dcéry, syna, sestry alebo brata, zostávajú v našich srdciach pocity smútku a ľútosti.

St5

 Najsvätejšia Panna Mária zažila tieto pocity najsilnejšie zo všetkých ľudí, keď telo jej milovaného Syna a Boha Ježiša Krista bolo zložené zo Svätého Kríža, keď pohľad jeho krvou zaliatej Najsvätejšej Tváre, prerazených rúk, nôh a boku prenikol ako meč jej Nepoškvrnené Srdce.

St6

 O utrpení nášho Pána Ježiša Krista hovoria štyri Evanjeliá, napísané pred takmer dvoma tisíckami rokov,, nie všetkými prijímané s vierou a láskou. Mnoho rovnako ako nedôverčivý Tomáš vyznáva zásadu "kým neuvidím, neuverím".

Skúsme sa preto pozrieť na utrpenie Ježiša očami súčasného neveriaceho Tomáša, pre ktorého svet počítačov, videa, satelitných televíznych programov a iných vynálezov druhej polovice 20. storočia často predstavuje jedinú uznávanú skutočnosť a biblické správy o umučení a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista zostávajú iba neoveriteľnými povesťami a legendami

St7

 Turín, mesto automobilky Fiat a slávneho futbalového klubu Juventus, ale nielen to.

St8

 V jednej kaplnke katedrály sv. Jána Krstiteľa je prechovávaná relikvia známa na celom svete pod názvom Turínske plátno. Ide o ľanové plátno, na ktorom je zachytené neobvyklé vyobrazenie -  mŕtve telo ukrižovaného muža. Nebolo by na tom nič mimoriadne, nebyť toho, že, ako vyplýva z vykonaných vedeckých bádaní, bol tento muž najskôr kruto zbičovaný a pred ukrižovaním mal na hlave tŕňovú korunu. Podobný prípad takého trestu a výsmechu samozvaného kráľa nenachádzame v žiadnom historickom popise ukrižovania, v žiadnom ? s výnimkou evanjelií.

St9

 Skúšky preukázali aj to, že človek z plátna mal po smrti * prerazený ľavý bok a nepolámané nohy.

St10

 Postava odtlačená na plátne vykazuje, bez všetkej pochybnosti,  že telo bolo z tkaniny oddelené neobvyklým spôsobom. Pri zmiznutí spod plátna totiž nezanechalo žiadne odtlačky, nestrhlo žiadne krvné zrazeniny, pričom zanechalo ich mimoriadne čitateľné stopy a tiež obrysy rán.

V roku 1898 bolo Turínske plátno prvýkrát fotografované turínskym advokátom Secondo Piom. Môžeme si predstaviť jeho údiv, keď sa na sklenenom negatíve ukázala výrazná snímka plátna v pozitívu. Až keď sa upokojil, uvedomil si, že je prvým človekom, ktorý uvidel Kristovo telo také ako vyzeralo ovinuté do pohrebného prestieradla pred 2000 rokmi.

St11

 „Ak chceš ísť za mnou,* zapri sám seba, * každý deň vezmi svoj kríž a nasleduj ma.”

St12

 Tvár Krista je naplnená vážnosťou smrti - jej pokoj udivuje. Nevyjadruje zúfalstvo ani strach.

Keď sa na Turínske plátno prišiel pozrieť pápež Ján Pavol II., povedal:  „Každý z nás tu prítomných môže o Kristovi povedať to, čo povedal sv. Pavol:  * „Zamiloval si ma a samého seba za mňa vydal“- To nám práve Turínske plátno pripomína.

Pokiaľ prijmeme a uznáme argumentáciu toľkých vedcov, zistíme, že Turínske plátno je svedectvom o Veľkej Noci, že je svedkom umučenia, smrti a zmŕtvychvstania Krista. Je to svedok nemý, ale mimoriadne presvedčivý.

St13

 Toto plátno nie je jediným svedkom Umučenia nášho Spasiteľa. Boh vo svojom nepochopiteľnom a nekonečnom milosrdenstve poukazuje aj na ďalších svedkov a to dokonca svedkov žijúcich.

St14

 Žili v rôznych dobách, a pravdu o Umučení Ježiša Krista dosvedčovali tým, že ich ruky, nohy a bok boli označené stigmami alebo ranami, ktoré mal aj Pán.

St15

 Jedným z prvých, ak nie prvým, bol svätý František z Assisi. Pre svojich súčasníkov bol živým svedectvom chudoby a dobroty. Dnes, viac ako 760 rokov po jeho smrti, k jeho hrobu v Assisi putujú veriaci z celého sveta.

St16

 Takmer 600 rokov po svätom Františkovi prišla na svet neskoršia božia služobníčka Anna Katarína Emmerichová

Boh ju obdaril veľkým bohatstvom mystických prežitkov

St17

 V rade videní mohla vidieť veci, * ktoré zostali pred obyčajnými smrteľníkmi skryté.

St18

 Popisy týchto vízií boli spísané za života tejto božej služobníčky a vďaka tomu neboli zabudnuté.

St19

 V lete roku 1912 sa na jej tele objavili krvácajúce stigmy tŕňovej koruny, rúk, nôh a boku. Zomrela o 12 rokov neskôr ako zosobnenie trpezlivosti a dokonalého odovzdania sa Bohu.

St20

 V noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok roku 1898 sa v bavorskej dedine Koneserenht narodila Tereza Neumannová

St21

 Od detstva sa vyznačovala veľkou zbožnosťou, * trávila dlhé chvíle v modlitbách a rozjímaní o umučení Krista.

St22

 Keď sa Terezy pýtali, čím žije, odpovedala jednoducho - „Spasiteľom“ - a mala na mysli každodenné sväté prijímanie

St23

 Môže sa to javiť ako nemožné, ale pre Terezu Neumannovú to bol skutočne jediný pokrm.  Od roku 1927 do konca života, to jest viac ako 35 rokov, nejedla ani nepila

St24

 Tento fakt potvrdzujú výsledky odborných lekárskych pozorovaní, ktoré so súhlasom cirkevných predstaviteľov absolvovala.

Počas pôstneho obdobia roku 1926 sa u Terezy objavili stigmy, Tereza nemala poňatie o tom, čím stigmy sú, a netúžila po nich, pretože, ako o mnoho rokov neskôr priznala, javili sa jej hriešnou opovážlivosťou.

St25

 Najprv ju skúšali liečiť domácimi prostriedkami, a keď to nepomáhalo, požiadali o pomoc lekára. Doktor Zajdl z Walkassen Terezu vyšetril a zistil že dĺžka rany na jej boku činí 33 milimetrov, použil masti a obväzy, ale čím viac boli rany liečené, tým sa stávali bolestivejšími

St26

 Doktor Zajdl bol týmto zvláštnym druhom rán, ktoré nehnisali a boli bez zápalov, tak prekvapený, že po nejakom čase ďalšiu liečbu vzdal.

St27

 Tereza odvtedy nosila až do konca svojho života šaty s dlhými rukávmi - ale ani to ju neochránilo od stále početnejšieho prílivu pútnikov, alebo len zvedavých ľudí.

St28

 Tí, ktorým bolo dané vidieť jej bolesť. odchádzali hlboko zasiahnutí väčšinou do miestneho kostola, aby sa tam modlili a prijali sviatosti.

St29

 Bolesti Terezy Neumannovej ustali navždy 18. septembra roku 1962.

Odišla k tomu, ktorý bol pre ňu jediným pokrmom a jedinou láskou.

St30

 Najznámejšou stigmatizovanou osobou 20. storočia bol určite Páter Pio, kapucín z kláštora San  

Giovanni Rotondo v Taliansku.

St31

 20. septembra 1918 dostal ako prvý kňaz v dejinách Cirkvi stigmy v miestach piatich rán Pána Ježiša. Správa o tejto udalosti sa rozniesla po celom svete rýchlosťou blesku.

Do San Giovanni Rotondo začali prichádzať tisíce ľudí hľadajúcich pomoc pre trápenie duše aj tela. Tu sa zúčastňovali omše svätej slávenej Pátrom Piom. V jeho spovednici, v ktorej spovedal aj celý rad hodín denne, získavali odpustenie hriechov.

St32

 Zdrojom duchovnej sily bola Otcovi Piovi modlitba. V jednom z listov napísal:

„Je to pravda, že nad všetkým je Božia všemohúcnosť. Ona nad všetkým víťazí, ale pokorná a s utrpením spojená modlitba víťazí nad samotným Bohom.“

St33

 22. septembra 1968 Páter Pio slávil svätú omšu naposledy, 50 rokov a tri dni staré nezahojené rany stigiem sa začali pomaly strácať.

Nasledujúci deň o 2.30 v noci odchádza so slovami „Ježiš, Mária“ na ústach pre odmenu do nebeského kráľovstva.

St34

 Po slávnostnom pohrebe, ktorého sa zúčastnilo asi 100.000 ľudí, bolo telo pochované v krypte pod hlavným oltárom nového kostola kapucínov v San Giovanni Rotondo.

St35

 Svätý František.

St36

 Anna Katarína Emmerichová

St37

 Tereza Neumannová

St38

Páter Pio

To sú niektorí z tých, ktorí boli Pánom, vybraní, aby nosili jeho božské rany.   

V priebehu dvoch tisícročí po narodení Krista ich totiž bolo v katolíckej cirkvi viac ako sto 

St39

 Žili v rôznych dobách a krajinách a boli pre svojich súčasníkov živým dokladom bolestného umučenia Božieho Syna Ježiša Krista

St40

 Zostane samozrejme tajomstvom božieho milosrdenstva, koľko márnotratných synov a dcér po priamom stretnutí so stigmatizovanými našlo cestu do Otcovho domu

St41

 Určite ich nájdeme aj v objektíve amatérskeho kameramana, ktorý zachytil pohreb poľskej stigmatičky Kataríny Szymon, ktorá zomrela 24. augusta 1986.

Ó, môj Ježiš, odpustenie a milosrdenstvo ? vďaka zásluhám Tvojich svätých Rán

St42

 Po smrti niekoho blízkeho - ženy, muža, dcéry, syna, sestry alebo brata, zostávajú v našich srdciach pocity smútku a ľútosti.

St43

 Po smrti niekoho blízkeho - ženy, muža, dcéry, syna, sestry alebo brata, zostávajú v našich srdciach pocity smútku a ľútosti.

St44

 Nemala ešte ani dva roky, keď jej zomrela matka a zanechala po sebe šesť osirelých detí.

St45

 Jej otec, lesný robotník, sa čoskoro po tom druhýkrát oženil.

Druhá matka bola pre Katarínu iba zlou macochou,  ktorá nedbala na nič a využívala ju na všetky práce doma a na hospodárstve.

 Napriek ťažkému detstvu sa Katarínka naučila modliť  a odvtedy každú voľnú chvíľu venovala modlitbe, v ktorej si vyprosovala najmä obrátenie otca, ktorý často prichádzal domov opitý a bil vlastné deti.

Jej modlitby boli za nejaký čas vypočuté ? otec sa obrátil a pred smrťou vstúpil dokonca do tretieho rádu svätého Františka.

St46

 Celý život bývala Katarína Szymon v okolí Katovíc, v mieste ťažkej práce baníkov, ktorí tu celé roky ťažia uhlie.

St47

 Ľudia, ktorí tu žijú a pracujú, sú známi svojou zbožnosťou, ktorá sa opiera o staré poľské príslovie:

 „Bez Boha ani k prahu.“

St48

 Mnohí z nich počuli o Katarínke, ale iba niektorí ju poznali osobne.

St49

 Hovorí Markéta Piksa zo Studzienic:

„Poznala som Katku od detstva, ešte ako malé dieťa. Vždy som ju poznala ako skromnú, vždy s ružencom, vždy usmievavú,  vždy v dobrej nálade, vždy všetkým hovorila: nehádajte sa, buďte znášanliví, vždy usmievaví. Takto ju poznám – skromnú, čistotnú, na každého príjemnú,  na starých alebo mladých, alebo deti. Vždy bola otvorená pre všetkých.

 

St50

 Hovorí Mária Kuszka:

Bola človekom veľmi poctivým, dobrým. Veľa som sa od nej naučila - často som si z duchovných cvičení neodniesla toľko, čo od nej. Bola pre nás vzorom, nešetrila sa. Denne šla 7 kilometrov pešo do kostola, bez ohľadu na počasie. Nečakala na zvezenie, vždy chodila pešo.

St51

 Hovorí Kristína Bemová:

„Chcela som ísť do kláštora, preto som často chodila na Omše Sväté a k svätému prijímaniu. Pri tej príležitosti som si všimla Katarínu, ako často bývala v kostole, ako sa modlila, svojím pokorným postojom, to znamená, stále kľačala na kolenách.  Bola v kostole, keď som prichádzala, bola tam, keď som odchádzala. Bola zahľadená k Najsvätejšej Sviatosti. S ružencom v rukách som ju videla najčastejšie.“

St52

 Pri hrobe Kataríny Szymon na cintoríne v Kostuchni sa často zhromažďujú jej duchovní synovia a dcéry, aby sa modlili za obrátenie hriešnikov a vyprosili božie milosrdenstvo pre svet.

St53

 OTČE NÁŠ, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpusť nám naše viny,  ako i my odpúšťame našim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen  

St54

 Hovorí Karol Kolba  z Bielska-Bialé:

„Katarína bola ozajstnou vyslankyňou neba pre tieto časy, v ktorých žijeme.

Obdarená charizmou bolesti a modlitby dokázala k sebe pritiahnuť ľudí, i keď sa o to vôbec neusilovala.  Domnievam sa, že nejaký zvláštny magnet, magnet lásky a pokory dokázal k nej pritiahnuť všetkých, to znamená všetkých, ktorí dokázali správne vnímať znamenia doby.

Takým pravým poslaním sestry Kataríny bola modlitba ruženca. Vidíme zreteľne, že osoba, ktorá prakticky nevedela čítať ani písať, dokázala ružencom získať duše, ktoré k nej tiahli.

Vybavujú sa nám tu slová evanjelia svätého Lukáša - Keď sa Ján Krstiteľ postupne obracia k všetkým:

k colníkom. „Nevyberajte viac, ako máte nariadené.“

K vojakom: „Na nikom sa nedopúšťajte násilia, nikoho nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom.“

Podobné slová hovorila Katarína: „Buď spokojný s tým, čo máš,“ nedychti po materiálnych veciach tak, že zabíjajú tvoju dušu.“

Katarína Szymon hovorila podobne ako Ján Krstiteľ,  ale bohužiaľ, nie všetci ju počúvali.

Škoda len, že sme sa museli s Katarínou rozlúčiť, ale domnievam sa, že úlohu, ktorú nám odovzdala, sa tu snažíme plniť pri šírení jej myšlienok a slov. Veríme, že sa nám podarí pritiahnuť ešte celý rad iných ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha, ďaleko od ozajstného kresťanského myslenia a skutkov.

St55

 Frydek. V blízkosti tejto obce sa nachádza prepadlina, miesto, do ktorého sa pred 500 rokmi prepadla celá dedina s kostolom.

St56

 Práve tu sa 24. 7. 1954 Kataríne zjavila Najsvätejšia Panna Mária, kráľovná vesmíru.

Jedným z pokynov Panny Márie bolo vyhotovenie jej sošky, v tvare a v podobe, v akej sa tu zjavila.

St57

 S pomocou pri vyplnení tejto úlohy pribehol Kataríne dnes už nežijúci Karol Wojtala, ktorý sa spojil so sochárom Františkom Masożom  z Rybníka.

St58

 Neviem, či to bolo v auguste, ale určite v letnom období. Prišiel pán Wojtala s pani Katarínou Szymon, nazývanou Katarínka. Prišli a pýtali sa, či by som neurobil sošku Panny Márie.  Nevedel som akú, tak som sa opýtal:

 A akú sošku Panny Márie chcete? Sú predsa rôzne sošky.

Pán Wojtala povedal, že musíme urobiť takú sošku, podľa toho, ako sa ukázala Katarínke.

Vzal som papier a ceruzku a začal kresliť podľa popisu, ktorý uvádzala Katarínka.

St59

 Katarínka prišla s pánom Wojtalom, keď som mal sošku v surovom stave. Musel som urobiť určité opravy, zmeniť tvár a šaty – to som doplnil.

St60

 Soška Panny Márie, kráľovnej vesmíru, sa mnoho rokov nachádzala v malom domčeku Karola Wojtalu vo Frydku.

St61

 Pohostinný domáci otváral dvere všetkým, ktorí sa tu chceli modliť.

Najmä mnoho ľudí prichádzalo na nočné adorácie, ktorých sa často zúčastnila aj Katarínka.

St62

 Dnes je soška Panny Márie kráľovnej vesmíru už trvale umiestnená na hlavnom oltári novo postaveného kostola vo Frydku, o ktorom vo svojom zjavení hovorila Najsvätejšia Panna Mária.

St63

 Katarína Szymon nemala svoj dom. Skromné ubytovanie našla u dobrých a prajúcich ľudí.  * Najdlhšie, od roku 1946, bývala v Pszczyne.

Posledné roky života strávila v dome u pani Marty Godziek v Katoviciach – Kostuchnie.

St64

 Katarína tu bývala, v tomto dome, natrvalo od roku 1981. Tu prichádzalo veľmi mnoho ľudí:  lekárov, kňazov, učiteľov, rôznych bohoslovcov, rádových sestier. Prichádzali do tohto domu. Poskytovala im všetku pomoc,  radila, ako majú žiť, ako majú znášať utrpenie.

St65

 Toto je izba, v ktorej Katarína žila do svojej smrti, všetky predmety tu zostali tak, ako boli za jej života, posteľ je tiež na svojom pôvodnom mieste.

St66

 Po Kataríne Szymon zostalo málo fotografií - najviac ich urobila Edward Ożóg  z Bielska-Bialé.

St67

 Ja som urobil veľa amatérskych snímok. Vždy som sa jej pýtal, či môžem urobiť snímku, pretože sa fotila nerada, nemala rada popularitu.  Vždy hovorila, že je vždy skromná, nie na reklamu - že až po jej smrti môžeme tieto snímky ukazovať – ak budeme chcieť, ale že po tom netúži. Vždy zdôrazňovala, že je skromná, že je rovnaká ako my všetci, že si berie veľké bolesti za nás za všetkých, a za tie hanebné činy (škaredosť, nečistota) ktoré sa na svete dejú. Veľmi trpela. Radšej som za ňou prichádzal v dňoch, keď nebolo toľko pútnikov - obvykle v piatok – a obvykle, keď mala veľké bolesti. Vtedy mi bolo naozaj ľúto dívať sa na všetky tie rany - ako krvácala tŕňová koruna na jej hlave.  Bolo možné si všimnúť kvapky krvi, ktoré sa objavovali,  a čo bolo ešte horšie, krvavé slzy. Celé oči akoby sa jej potili krvou.  Krv po lícach stekala až k brade. Tá krv bola veľmi viditeľná.

Raz, keď som robil fotky, jeden z kňazov - nebudem menovať, o koho išlo – priezvisko nie je dôležité -  šiel do Ríma – a chcel ich vziať a dať pápežovi.  Keď som tie snímky robil – ráno, to bol piatok - bolo to s ňou vopred dohodnuté.  Fotil som.   

Naraz Katarínka povedala: „Nebudem sa taká ukazovať pápežovi“ ? odišla sa do kúpeľne umyť, zmyť to všetko. Kým sa vrátila späť cez chodbu - nejaké tri metre vzdialenosti – znovu sa tá krv objavila na jej tvári.

St68

 Dom Marty Godziek bol domom otvoreným pre tých, ktorí sa s Katarínkou chceli stretnúť. Často tu prichádzala Barbora - študentka medicíny – dnes lekárka.

St69

 Katarínu Szymon som prvýkrát stretla v roku 1982, keď sme so skupinou študentov  tu prišli, pretože sme sa dozvedeli o mimoriadnom jave - o stigmách.

Bola to žena veľmi prostá, ale veľmi inteligentná. Niekoľkými jednoduchými slovami dokázala vystihnúť podstatu veci.

Jej stigmy, ktoré mala na rukách, vyzerali takto: boli to veľké rany, ktoré krvácali. Od týchto rán sa vo vlnách niesla vôňa.  Bola to vôňa kvetín.

V čase extáz k nám hovoril jej ústami Pán Ježiš a jeho Najsvätejšia Matka, a učil nás a poukazoval na veľkosť človeka.  Napríklad: k nám, študentom medicíny, sa Panna Mária obracala, a hovorila, že choré dieťa alebo chorého človeka máme brať ako chorého Ježiša. Bolo to pre nás veľmi povzbudivé. Prichádzali sme tu a spievali.

Katarína bola veselá a v dobrej nálade. Bola plná lásky k Bohu a blížnemu. Bola to pre nás skvelá škola života.

St70

Katarína Szymon mala ku koncu života svojho vodiča, ktorým bol Stanisław Płonka z Katovíc.

St71

Týmto autom som vozil Katarínu Szymon.

Katarínu Szymon som spoznal v roku 1978.  V tom čase som bol chorý – na jej prihovorenie sa som bol uzdravený -  rozhodol som sa ju za to voziť na všetky nádherné miesta.

St72

 Turza – obec blízko Katovíc – kde sa nachádza známe mariánske pútnické miesto Panny Márie Fatimskej

St73

 Katarína a jej vodič tade prechádzali 13. a 29. každého mesiaca, aby sa spoločne s ostatnými pútnikmi zúčastnili nočnej modlitebnej adorácie.

St74

 Počas týchto nočných bdení je Pán Ježiš v Najsvätejšej Sviatosti slávnostne nesený v procesii.

St75

 Pútnici so sviečkami v rukách idú za tým, ktorý sa z lásky k človeku stal pokrmom pre život večný.

St76

 Počas druhej cesty Svätého otca do Poľska došlo v katovickej katedrále ku krátkemu stretnutiu Jána Pavla II. s Katarínkou.

St77

  Katarína Szymon sedela vtedy v katedrále na malej, nízkej skladacej stoličke.

Svätý otec vstal, šiel k chorým, a i keď vôbec nevedel, že Katarína Szymon je v katedrále, šiel priamo k nej a pokľakol.  Vtedy som odstúpil o nejaké tri metre, pretože som nechcel počúvať rozhovor.

Potom šiel Svätý otec k chorým, a keď sa vracal, znovu prišiel ku Kataríne Szymon, znovu pokľakol, venoval jej ruženec a rôzne obrázky.  Znovu hovorili, ale neviem o čom, pretože som sa odsunul.

St78

Pochopiteľne, za Katarínou Szymon prichádzalo aj mnoho kňazov.

Hovorí páter Aleksy Płatek.

St79

 Počas druhého roku filozoficko-teologických štúdií, keď som prvýkrát navštívil Katarínu Szymon, povedala mi:  „Ty budeš kňazom. ” To mi pomohlo v štúdiu, neľahkom, náročnom štúdiu, a v modlitbe a každodennom živote. Dnes ďakujem Bohu, že som už viac ako šesť rokov kňazom.

St80

 Bola to žena prostá a pokorná.

Cítil som, akoby jej povolaním bolo trpieť a modliť sa.

Často hovorievala:   „Ja som jednoduchá, len jednoduchá.“ Skutočne nevedela čítať ani písať, ale mala v sebe veľkú múdrosť. Múdrosť od Boha, múdrosť od Ducha Svätého. Bolo u nej možné vnímať to zjednotenie s Bohom v modlitbe. Môžeme povedať, že s ružencom sa nelúčila.  Vždy mala ruženec pri sebe.

 Keď prichádzali ľudia, ktorí ju navštevovali - dávala im pobozkať Kríž ? znamenie lásky.

St81

  Hovorí páter Marian Więckowski:

Paní Katarínu Szymon som spoznal v roku 1979 v Kostuchni. Priviedol ma k nej pán Płonka a odvtedy som tam potom chodil päť rokov. Mal som možnosť s ňou hovoriť, ale tiež som bol svedkom extáz, ktoré pani Katarína prežívala.

St82

 Prichádzal som tam tiež párkrát s Eucharistiou, * a tiež som tam dvakrát alebo trikrát slúžil omšu svätú – na žiadosť pani Kataríny.

St83

 Stigmy piatich Ježišových rán dostala Katarína Szymon 8. 3. 1946, na prvý piatok Pôstneho obdobia.

Zo začiatku to boli malé ranky a Kataríne sa ich darilo skrývať.

V priebehu rokov sa však stávali stále väčšími a krvácali stále silnejšie.

Hovorí lekár Włodzimierz Wojciechowski:

St84

 Katarínu Szymon som spoznal na jeseň roku 1984. Ako lekár sa môžem vyjadriť vo veci jej stigiem.

Musím povedať, že prvýkrát v živote som videl tento fenomén stigiem. Boli to guľaté ploché zrazeniny, na oboch stranách dlaní a chodidiel s priemerom asi 3 cm.  Koža okolo týchto zrazenín bola zašpinená, zvrásnená.   Z rozprávania viem, že tieto stigmy boli rôznymi spôsobmi vyšetrované. Medzi inými boli tieto zrazeniny odstraňované a objavovala sa potom plocha čerstvých jaziev. Tiež som bol svedkom krvácania týchto stigiem.   

Vyzeralo to tak, že po okrajoch týchto zrazenín sa objavoval okraj krvného séra, taký lem lúčovito sa roztekajúci, akoby vytekal práve spod týchto zrazenín.   Voňalo to vtedy po fialkách alebo ružiach.

St85

 Bolesti Katarínky sa zosilňovali počas pôstneho obdobia, vtedy trpela spolu so svojím Pánom.

St86

 Bolo to vo Veľkom týždni, keď trikrát spadla. Tak, ako Pán Ježiš. Rany sa veľmi otvárali. Bolo vidieť tú veľkú bolesť, strašne bledú tvár. Z miesta, kde Pán Ježíš mal tŕňovú korunu, kvapkala krv. To sa z tých pórov tak tlačila krv. Neskôr umieranie.  Popis umierania by som radšej vynechal, pretože to sa naozaj srdce zviera.   Tento moment nezabudnem – keď sa dialo, čo sa dialo. Dlho to trvalo. Ten pot stekajúci po tvári, tie zorničky akoby praskali, tie slzy, ako sa tlačili. V takom stave bola asi 20 minút -akoby mimo tohto sveta. Myslel som, že už nepríde k sebe.

St87

 Katarína Szymon prežívala fyzické bolesti, bez jediného slova nariekania, ale vždy s odpustením v srdci prijímala mnoho nepravdivých ubližujúcich odsudzovaní, dokonca ohováraní.

St88

 Najbolestnejšie bolo, že ľudia Katarínu prenasledovali. Hovorili, že sama si rozškrabávala rany. Ja som bol očitým svedkom šesť rokov, všetko som sledoval a videl som, že to tak nebolo. V piatky a v stredy krvácala samovoľne ? krv tryskala z rán ?  boku, hlavy, očí, z rán na nohách.

St89

 Katarínka bola obdarená výnimočným bohatstvom mystických prežitkov. Keď vlastnými silami nemohla prísť do kostola – dostávala Sväté prijímanie z Neba.

St90

 Tento zázrak sa opakoval viackrát v prítomnosti mnohých svedkov.

St91

 To bola taká radostná chvíľa, keď Pán Ježíš prichádzal ku Katarínke v podobe bielej Hostie.  Nie je

možné to vyjadriť.

Ale predovšetkým tá nadpozemská vôňa - nepriraditeľná k žiadnemu parfumu, k žiadnym ľaliám, žiadnym ružiam.

Keď Pán Ježiš zostupoval do úst Katarínky, všetci s radosťou pokľakli,  pretože to ku Katarínke prichádzal živý

Pán Ježiš.  Pán Ježiš dlho, veľmi dlho bol na jazyku. Kto niesol Hostiu, to sme nevideli.  Hostia putovala

akoby vzduchom ku Katarínke na jazyk.  Neskôr Katarínka rozprávala, že to sám Pán Ježiš ju priniesol,  že bol bosý, v bielom odeve, dlhom odeve. Ale ani kúsok zdravého tela na sebe nemal, akoby bol celý nožom pobodaný.  Mal na tele väčšie a menšie jazvy, ako ľudské hriechy. Týmto spôsobom jej Pán Ježiš sám dával svoje telo.  To boli najšťastnejšie chvíle v mojom živote.

St92

 Jedným z posledných kňazov, ktorý poznal Katarínku niekoľko mesiacov pred jej smrťou, bol kňaz Jan Czekaj.

St93

 Katarína Szymon, keď som sa s ňou stretol, bola vo veľmi ťažkom stave. Bola veľa chorá, ale vôbec sa

nesťažovala. Hovorila, že „už je čas odísť, musím sa pripraviť na poslednú cestu".

 Ale nebála sa, bola si istá, že keď skončí pozemskú púť, získa to, v čo verila, a toho, komu dôverovala.  

 

St94

 Katarína Szymon zomrela 24. 8. 1986.  Po smrti sa stigmy, ktoré mala viac ako 40 rokov, začali zázračným spôsobom hojiť,  a potvrdili tak ich nadprirodzenú povahu.

St95

 Keby boli falšované – to jest nabodávané ihlami alebo nejakým nožom – zostali by aj celý čas po smrti.

 A v tomto prípade – už dve hodiny po smrti,  a potom štyri dni po smrti sa rany hojili.   Tak, akoby sa zrazeniny sublimovali, to znamená, odparili sa.  Koža sa vyhladzovala a je možné povedať, že v čase,  keď bola Katarínka pochovávaná, zostali po týchto zrazeninách len stopy.

St96

 Keď som 28. 8. prišiel na pohreb, videl som,  že na rukách už rany neboli.  Boli zahojené,  a telo bolo pružné, napriek tomu, že to bol už piaty deň po smrti.   Nebolo cítiť žiadnu inú vôňu.  Práve naopak ? vôňu akoby zdravého človeka.

St97

 Katarína Szymon zostala v mojej pamäti a zostane navždy.  Za mnoho jej vďačím, za mnoho jej vďačia tí, s ktorými som k nej chodil.   Bola pre nás živým príkladom. Naučila nás modliť sa, naučila nás trpezlivosti, pokore, veľkej dôvere.  Za života stále opakovala, že iba modlitba,  pokora a dôvera môže zmeniť druhého človeka, zmeniť svet.  A o to prosila. Stále uisťovala o veľkej dobrote,  láske a milosrdenstve Všemohúceho Boha k všetkým ľuďom, ku každému.

St98

 Dňa 16. 11. 1985 na sviatok Panny Márie Milosrdenstva a možno práve na jej prihovorenie sa  bol na amatérskej videokamere zaznamenaný  mimoriadny a jedinečný záznam extázy Kataríny Szymon.

St99

 EXTÁZA: „Ježiš, ó Ježiš, vidíš ? dobrý Ježiš.  Si tak strašne zabitý hriešnym ľudom. Zabili ťa, Ježiš, a

pribili ťa na Kríž, ó Ježiš.

Miluj, Ježiš, miluj, Ježiš, všetky svoje deti.  Miluj, ó Ježiš, tých, ktorí Ťa opustili, a prijmi ich k sebe.“

„Ježiš, neplač, daj mi tieto slzy, ó Ježiš, neplač, Ježiš.

Pôjdu všetky tieto deti do Neba? Ó, Ježiš, * pôjdu aj tí, čo ťa križujú?

Celý svet ťa križuje,  ó, Ježiš, zmiluj sa, zmiluj sa, Ježiš, nad svojimi deťmi.   Zachovaj ich, vezmi ich všetky do Neba.  

Aj tých závislých alkoholikov.   Aj tých, ktorí hrešili strašným hriechom nečistoty.   Aj tie rozbité manželstvá, nenarodené deti.  

 Ó, Ježiš, prijmi ich do Neba, daruj im všetko,  ó, Ježiš, vezmi ich pod svoju ochranu, ó Ježiš, Ježiš.“

St100

„Dcéra moja.”

"Ak chcú ísť do Neba, musí byť mnoho pokání, mnoho obetí.  Potom im odpustím. Ale všetkým nie, pretože veľmi mnoho je hriešnikov,  veľmi mnoho je zabitých detí.“

St101

 „Ježiš, ja ťa milujem. Ježiš, naozaj ma neopustíš, ó Ježiš,  neopustíš tie deti, ktoré tu prišli.  Vezmi ich pod svoju ochranu.“

St102

 „Dcéra – vezmem ich – nezahynú. Musia konať pokánie. Nebo im otvorím.  

Je potrebné sa veľa modliť ruženec.  Je potrebné konať pokánie, obete.  Vy všetci rozjímajte o mojom

umučení.  Všetci ste to pochopili?   Kto ma nemiluje a kto sa mi nevydá, nemá v sebe život!  

A kto ma miluje, ten bude vždy pri mne.  A vydám vás pred svojím Otcom.

St103

 PIESEŇ:  Ako kvet ruže medzi ostrými tŕňmi,  ako božie znamenie pre hriešny svet,  žila tu s nami na

tejto zemi, dievčina prostá, nevzdelaná, chudobná.“

Boh si ju vybral a dal jej len kríž, ktorý ona niesla až do konca svojho života.  Zdrojom jej vytrvalosti bol vždy Pán Ježiš  a jemu obetovala svoje utrpenia.  

Oči plačúce krvavými slzami, prebodnuté chodidlá, bok a ruky.   To sú predsa Ježišove stigmy, „pečiatky“ evanjelia.  

Sú pre neveriacich Tomášov, to ľudí slabej viery,  pre ich povzbudenie, aby Boha nezapreli!   Aby šli za Ježišom a chceli mu slúžiť, a všetky svoje talenty použili na božiu chválu.

St104

 A aj keď už odišla tam,  kde Pán pripravil miesto pre svojich služobníkov,  zostane v srdciach obraz božských rán a meno stigmatizovanej - Katarínka.

St105

 Ako vyplýva z uskutočnených štatistických vyšetrovaní,  každú sekundu, počas minúty sto, počas hodiny,  čiže počas trvania tohto filmu, umiera na zemi viac ako šesťtisíc ľudí.

St106

 Bez ohľadu na to, či verili v Boha a žili podľa jeho prikázaní,  alebo boli ateistami, alebo ľuďmi, ktorí sa považovali za veriacich,  a nepraktikujúcich, voči smrti sú si všetci rovní.  Všetci sa museli postaviť na božom súde pred Krista.  Večné šťastie v nebi, očisťujúce utrpenie v očistci,  alebo aj večná potupa v pekle, sú už pre ne skutočnosťou a prítomnosťou.

St107

 Tiež aj my, ktorí sme ešte na našej zemskej púti,  postavíme sa skôr alebo neskôr pred spravodlivého sudcu,  aby posúdil každý náš čin, slová, myšlienky, to, čo sme zanedbali.

Smrť je totiž iba lávkou spájajúcou pozemský život s večnosťou.

Na druhej strane tejto lávky čaká náš božský Pán ? Ježiš Kristus, čaká na každého z nás.

St108

 „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a namáhate,  ja vás posilním, vezmete moje jarmo a učte sa odo mňa,  že som tichý a srdca pokorného a nájdite odpočinutie pre vaše duše,  pretože moje jarmo je sladké a moje bremeno je ľahké.

St109

 Tento film vznikol v priebehu rokov 1985 – 1989. Práce na filme sa zúčastnili: Barbara, Nina, Roma, Andrzej, Benedykt, Edward, Jerzy, Zbigniew a mnoho, mnoho ďalších. Tí všetci boli iba: ”Neužitočnými služobníkmi”, ktorých mimoriadne jemným a súčasne vnímateľným spôsobom viedla Panna Mária Matka Božieho Milosrdenstva.

 

Distribúcia kníh a filmov (v slovenskom znení):

P.P.H. „Arka” Wrocław - Poland

www.ppharka.hg.pl ; email: ppharka@wp.pl

tel.  0-71-339-86-80,  0-71-339-81-18

 

Rozvoj film:

Studio Art-Video Gdynia – Poland

www.sartv.com.pl ; tel. 601-65-21-15  

   

 

 vcr_up_1.gif