Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

  flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si

bezplatně film o Katarzyně

Pozrite sa na film

o Katarzyně Szymon

Návrat   

Fotografie ve

vyšším rozlišení 

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl   

Důležité zprávy a poselství do celého světa  

 

 

 

 

DAR PRIJÍMANIA EUCHARISTIE Z NEBA 

 Kniha o Katarzyně Szymon 

 

Vybrané extázy 

 Svedectvo iných osôb 

o zázračnom uzdravení

Svedectvo kňazov 

Svedectvo ošetrovateľov 

 

Záverečné zhrnutie  

 Svedectvo iných osôb 

 Celý život bývala Katarína Szymon v okolí Katovíc, v mieste ťažkej práce baníkov, ktorí tu celé roky ťažia uhlie.

 Ľudia, ktorí tu žijú a pracujú, sú známi svojou zbožnosťou, ktorá sa opiera o staré poľské príslovie:

 „Bez Boha ani k prahu.“

 Mnohí z nich počuli o Katarínke, ale iba niektorí ju poznali osobne.

img1.gif 

 

 Hovorí Markéta Piksa zo Studzienic:

„Poznala som Katku od detstva, ešte ako malé dieťa. Vždy som ju poznala ako skromnú, vždy s ružencom, vždy usmievavú,  vždy v dobrej nálade, vždy všetkým hovorila: nehádajte sa, buďte znášanliví, vždy usmievaví. Takto ju poznám – skromnú, čistotnú, na každého príjemnú,  na starých alebo mladých, alebo deti. Vždy bola otvorená pre všetkých.

 Svedectvo je možné vidieť vo filme.

 

  

 Hovorí Mária Kuszka:

Bola človekom veľmi poctivým, dobrým. Veľa som sa od nej naučila - často som si z duchovných cvičení neodniesla toľko, čo od nej. Bola pre nás vzorom, nešetrila sa. Denne šla 7 kilometrov pešo do kostola, bez ohľadu na počasie. Nečakala na zvezenie, vždy chodila pešo.

 Bolesti Katarínky sa zosilňovali počas pôstneho obdobia, vtedy trpela spolu so svojím Pánom.

 

 Bolo to vo Veľkom týždni, keď trikrát spadla. Tak, ako Pán Ježiš. Rany sa veľmi otvárali. Bolo vidieť tú veľkú bolesť, strašne bledú tvár. Z miesta, kde Pán Ježíš mal tŕňovú korunu, kvapkala krv. To sa z tých pórov tak tlačila krv. Neskôr umieranie.  Popis umierania by som radšej vynechal, pretože to sa naozaj srdce zviera.   Tento moment nezabudnem – keď sa dialo, čo sa dialo. Dlho to trvalo. Ten pot stekajúci po tvári, tie zorničky akoby praskali, tie slzy, ako sa tlačili. V takom stave bola asi 20 minút -akoby mimo tohto sveta. Myslel som, že už nepríde k sebe.

 Svedectvo je možné vidieť vo filme.

 img4.gif

 

 Hovorí Kristína Bemová:

„Chcela som ísť do kláštora, preto som často chodila na Omše Sväté a k svätému prijímaniu. Pri tej príležitosti som si všimla Katarínu, ako často bývala v kostole, ako sa modlila, svojím pokorným postojom, to znamená, stále kľačala na kolenách.  Bola v kostole, keď som prichádzala, bola tam, keď som odchádzala. Bola zahľadená k Najsvätejšej Sviatosti. S ružencom v rukách som ju videla najčastejšie.“

 Svedectvo je možné vidieť vo filme.

img5.gif

 Hovorí Karol Kolba  z Bielska-Bialé:

„Katarína bola ozajstnou vyslankyňou neba pre tieto časy, v ktorých žijeme.

Obdarená charizmou bolesti a modlitby dokázala k sebe pritiahnuť ľudí, i keď sa o to vôbec neusilovala.  Domnievam sa, že nejaký zvláštny magnet, magnet lásky a pokory dokázal k nej pritiahnuť všetkých, to znamená všetkých, ktorí dokázali správne vnímať znamenia doby.

Takým pravým poslaním sestry Kataríny bola modlitba ruženca. Vidíme zreteľne, že osoba, ktorá prakticky nevedela čítať ani písať, dokázala ružencom získať duše, ktoré k nej tiahli.

Vybavujú sa nám tu slová evanjelia svätého Lukáša - Keď sa Ján Krstiteľ postupne obracia k všetkým:

k colníkom. „Nevyberajte viac, ako máte nariadené.“

K vojakom: „Na nikom sa nedopúšťajte násilia, nikoho nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom.“

Podobné slová hovorila Katarína: „Buď spokojný s tým, čo máš,“ nedychti po materiálnych veciach tak, že zabíjajú tvoju dušu.“

Katarína Szymon hovorila podobne ako Ján Krstiteľ,  ale bohužiaľ, nie všetci ju počúvali.

Škoda len, že sme sa museli s Katarínou rozlúčiť, ale domnievam sa, že úlohu, ktorú nám odovzdala, sa tu snažíme plniť pri šírení jej myšlienok a slov. Veríme, že sa nám podarí pritiahnuť ešte celý rad iných ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha, ďaleko od ozajstného kresťanského myslenia a skutkov.

 Svedectvo je možné vidieť vo filme.

 

 

 vcr_up_1.gif

img2.gif