Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si

bezplatně film o Katarzyně

Pozrite sa na film

o Katarzyně Szymon

Návrat   

Fotografie ve

vyšším rozlišení 

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl   

Důležité zprávy a poselství do celého světa  

 

 

 

 

DAR PRIJÍMANIA EUCHARISTIE Z NEBA 

 Kniha o Katarzyně Szymon 

 

Vybrané extázy 

 Svedectvo iných osôb 

o zázračnom uzdravení

Svedectvo kňazov 

Svedectvo ošetrovateľov 

 

Záverečné zhrnutie  

 POŽEHNANÁ SMRŤ

 

 Anna Katarína Emmerichová

 Tereza Neumannová

, 

Páter Pio

To sú niektorí z tých, ktorí boli Pánom, vybraní, aby nosili jeho božské rany.   

V priebehu dvoch tisícročí po narodení Krista ich totiž bolo v katolíckej cirkvi viac ako sto 

,

 Žili v rôznych dobách a krajinách a boli pre svojich súčasníkov živým dokladom bolestného umučenia Božieho Syna Ježiša Krista

,

 Zostane samozrejme tajomstvom božieho milosrdenstva, koľko márnotratných synov a dcér po priamom stretnutí so stigmatizovanými našlo cestu do Otcovho domu

 Určite ich nájdeme aj v objektíve amatérskeho kameramana, ktorý zachytil pohreb poľskej stigmatičky Kataríny Szymon, ktorá zomrela 24. augusta 1986.

Ó, môj Ježiš, odpustenie a milosrdenstvo ? vďaka zásluhám Tvojich svätých Rán

 Prachom si a v prach sa obrátiš, a Pán nech ťa vzkriesi v súdny deň ? ži v pokoji.

Uložme telo našej drahej sestry do hrobu, pretože Kristus vstal z mŕtvych ako prvý z tých, ktorí zomreli a obnovia naše smrteľné telá k obrazu svojho osláveného tela. Dúfajme, že keď príde v chvále, vzkriesi našu sestru.

 

 

Jan:

 Keď som 28. 8. prišiel na pohreb, videl som,  že na rukách už rany neboli.  Boli zahojené,  a telo bolo pružné, napriek tomu, že to bol už piaty deň po smrti.   Nebolo cítiť žiadnu inú vôňu.  Práve naopak ? vôňu akoby zdravého človeka.

 Katarína Szymon zostala v mojej pamäti a zostane navždy.  Za mnoho jej vďačím, za mnoho jej vďačia tí, s ktorými som k nej chodil.   Bola pre nás živým príkladom. Naučila nás modliť sa, naučila nás trpezlivosti, pokore, veľkej dôvere.  Za života stále opakovala, že iba modlitba,  pokora a dôvera môže zmeniť druhého človeka, zmeniť svet.  A o to prosila. Stále uisťovala o veľkej dobrote,  láske a milosrdenstve Všemohúceho Boha k všetkým ľuďom, ku každému.

 Svedectvo je možné vidieť vo filme.

 

 Pri hrobe Kataríny Szymon na cintoríne v Kostuchni sa často zhromažďujú jej duchovní synovia a dcéry, aby sa modlili za obrátenie hriešnikov a vyprosili božie milosrdenstvo pre svet.

 

 vcr_up_1.gif