Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si

bezplatně film o Katarzyně

Pozrite sa na film

o Katarzyně Szymon

Návrat   

Fotografie ve

vyšším rozlišení 

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl   

Důležité zprávy a poselství do celého světa  

 

 

 

 

DAR PRIJÍMANIA EUCHARISTIE Z NEBA 

 Kniha o Katarzyně Szymon 

 

Vybrané extázy 

 Svedectvo iných osôb 

o zázračnom uzdravení

Svedectvo kňazov 

Svedectvo ošetrovateľov 

 

Záverečné zhrnutie  

 

Záverečné zhrnutie  

 „Ak chceš ísť za mnou,* zapri sám seba, * každý deň vezmi svoj kríž a nasleduj ma.”

 Súčasný človek žijúci v dobe mimoriadne rýchlych civilizačných premien nedokáže často vidieť perspektívy večnosti,  zamestnaný každodennými problémami žije tých šesťdesiat, sedemdesiat alebo menej či viac rokov, aby až na smrteľnej posteli, keď sa mu smrť pozrie do očí, začal si s nepokojom v srdci dávať otázky: čo so mnou teraz bude?  Naozaj existuje Boh a boží súd?

 Po smrti niekoho blízkeho - ženy, muža, dcéry, syna, sestry alebo brata, zostávajú v našich srdciach pocity smútku a ľútosti.

 Najsvätejšia Panna Mária zažila tieto pocity najsilnejšie zo všetkých ľudí, keď telo jej milovaného Syna a Boha Ježiša Krista bolo zložené zo Svätého Kríža, keď pohľad jeho krvou zaliatej Najsvätejšej Tváre, prerazených rúk, nôh a boku prenikol ako meč jej Nepoškvrnené Srdce.

 O utrpení nášho Pána Ježiša Krista hovoria štyri Evanjeliá, napísané pred takmer dvoma tisíckami rokov,, nie všetkými prijímané s vierou a láskou. Mnoho rovnako ako nedôverčivý Tomáš vyznáva zásadu "kým neuvidím, neuverím".

Skúsme sa preto pozrieť na utrpenie Ježiša očami súčasného neveriaceho Tomáša, pre ktorého svet počítačov, videa, satelitných televíznych programov a iných vynálezov druhej polovice 20. storočia často predstavuje jedinú uznávanú skutočnosť a biblické správy o umučení a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista zostávajú iba neoveriteľnými povesťami a legendami

 Ako vyplýva z uskutočnených štatistických vyšetrovaní,  každú sekundu, počas minúty sto, počas hodiny,  čiže počas trvania tohto filmu, umiera na zemi viac ako šesťtisíc ľudí.

 Bez ohľadu na to, či verili v Boha a žili podľa jeho prikázaní,  alebo boli ateistami, alebo ľuďmi, ktorí sa považovali za veriacich,  a nepraktikujúcich, voči smrti sú si všetci rovní.  Všetci sa museli postaviť na božom súde pred Krista.  Večné šťastie v nebi, očisťujúce utrpenie v očistci,  alebo aj večná potupa v pekle, sú už pre ne skutočnosťou a prítomnosťou.

 Tiež aj my, ktorí sme ešte na našej zemskej púti,  postavíme sa skôr alebo neskôr pred spravodlivého sudcu,  aby posúdil každý náš čin, slová, myšlienky, to, čo sme zanedbali.

Smrť je totiž iba lávkou spájajúcou pozemský život s večnosťou.

Na druhej strane tejto lávky čaká náš božský Pán ? Ježiš Kristus, čaká na každého z nás.

 „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a namáhate,  ja vás posilním, vezmete moje jarmo a učte sa odo mňa,  že som tichý a srdca pokorného a nájdite odpočinutie pre vaše duše,  pretože moje jarmo je sladké a moje bremeno je ľahké.

 

vcr_up_1.gif