Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si

bezplatně film o Katarzyně

Pozrite sa na film

o Katarzyně Szymon

Návrat   

Fotografie ve

vyšším rozlišení 

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl   

Důležité zprávy a poselství do celého světa  

 

 

 

 

DAR PRIJÍMANIA EUCHARISTIE Z NEBA 

 Kniha o Katarzyně Szymon 

 

Vybrané extázy 

 Svedectvo iných osôb 

o zázračnom uzdravení

Svedectvo kňazov 

Svedectvo ošetrovateľov 

 

Záverečné zhrnutie  

 

Vybrané extázy 

 

 Dňa 16. 11. 1985 na sviatok Panny Márie Milosrdenstva a možno práve na jej prihovorenie sa  bol na amatérskej videokamere zaznamenaný  mimoriadny a jedinečný záznam extázy Kataríny Szymon.

 EXTÁZA: „Ježiš, ó Ježiš, vidíš ? dobrý Ježiš.  Si tak strašne zabitý hriešnym ľudom. Zabili ťa, Ježiš, a

pribili ťa na Kríž, ó Ježiš.

Miluj, Ježiš, miluj, Ježiš, všetky svoje deti.  Miluj, ó Ježiš, tých, ktorí Ťa opustili, a prijmi ich k sebe.“

„Ježiš, neplač, daj mi tieto slzy, ó Ježiš, neplač, Ježiš.

Pôjdu všetky tieto deti do Neba? Ó, Ježiš, * pôjdu aj tí, čo ťa križujú?

Celý svet ťa križuje,  ó, Ježiš, zmiluj sa, zmiluj sa, Ježiš, nad svojimi deťmi.   Zachovaj ich, vezmi ich všetky do Neba.  

Aj tých závislých alkoholikov.   Aj tých, ktorí hrešili strašným hriechom nečistoty.   Aj tie rozbité manželstvá, nenarodené deti.  

 Ó, Ježiš, prijmi ich do Neba, daruj im všetko,  ó, Ježiš, vezmi ich pod svoju ochranu, ó Ježiš, Ježiš.“

„Dcéra moja.”

"Ak chcú ísť do Neba, musí byť mnoho pokání, mnoho obetí.  Potom im odpustím. Ale všetkým nie, pretože veľmi mnoho je hriešnikov,  veľmi mnoho je zabitých detí.“

 „Ježiš, ja ťa milujem. Ježiš, naozaj ma neopustíš, ó Ježiš,  neopustíš tie deti, ktoré tu prišli.  Vezmi ich pod svoju ochranu.“

 „Dcéra – vezmem ich – nezahynú. Musia konať pokánie. Nebo im otvorím.  

Je potrebné sa veľa modliť ruženec.  Je potrebné konať pokánie, obete.  Vy všetci rozjímajte o mojom

umučení.  Všetci ste to pochopili?   Kto ma nemiluje a kto sa mi nevydá, nemá v sebe život!  

A kto ma miluje, ten bude vždy pri mne.  A vydám vás pred svojím Otcom.

 

 

 vcr_up_1.gif