Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si bezplatně film

o Katarzyně. Česká verze

Česká verze

Návrat 

Fotografie ve vyšším rozlišení   

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Důležité zprávy a poselství do celého světa 

Film prepisy   

 

 

 

Kniha o Katarzyně Szymon 

 

Modlitební kniha 

 

 Word  

 

Polská stigmatička

KATARZYNA  SZYMON 

 Matko Boží královno všehomíra – oroduj za nás

V této podobě se zjevila Matka Boží Katarzyně Szymon 25. 07. r. 1954 v Gilovicích (Polsko). 

 Modlitba za rychlou beatifikaci KATARZYNY  SZYMON

 Všemohoucí, věčný Bože, zdroji veškeré svatosti, prosím Tě pokorně o milost blahoslavení Tvé služebnice stigmatičky Katarzyny Szymon, abychom se podle jejího vzoru a s její přímluvou, posíleni světlem a mocí Ducha Svatého, stali zralými katolíky a věrně šli cestou kříže a utrpení ke zmrtvýchvstání, v jednotě s Ježíšem Kristem, naším Spasitelem.

Pane Ježíši, Dobrý a Milostivý, prosím Tě, obdař mě s přímluvou Tvé služebnice Katarzyny Szymon milostí, o níž Tě prosím (vyjmenovat …).

 Opakujte třikrát: Otče náš, Zdrávas Maria, Chvála Otci i Synu i Duchu Svatému…

 

LITÁNIE   K  VŠEMOHOUCÍMU  BOHU

Za pomocí příhovoru stigmatičky Kateřiny Szymon – soukromá modlitba

 

Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison

Kriste uslyš nás, Kriste vyslyš nás

Nebeský Otče Bože, smiluj se nad námi

Synu Spasiteli Světa Bože,  smiluj se nad námi

Duchu Svatý Bože, smiluj se nad námi

Svatá Trojice, Bože jediný, smiluj se nad...

Svatá Marie,                   pros za nás

Svatý Jozefe, dobrý Otec náš, pros za nás

Všichni Svatí, Andělé, Archandělé, proste za nás

Svatý Františku,           pros za nás

 Svatý Otče Pio,             pros za nás

Kateřino Szymon   -  *pros za nás

Kateřino Szymon - věrná služebnice Církvi*

 Kateřino Szymon - poznamenaná Kristovými ranami*

Kateřino Szymon - Ty, která učíš víru i lásku k Ježíšu Kristovi přítomnému v Nejsvětější svátosti*

Kateřino Szymon - pronásledována za lásku i víru v Boha*

Kateřino Szymon - Ty, která z pokorou snášíš Kristův kříz*

Kateřino Szymon - Ty, která....                                                                                      

Kateřino Szymon - Ty, ktorá pomáháš při hledání cesty k Bohu*

Kateřino Szymon -vyvolená céra Slezka*

 Kateřino Szymon - Ty, která pomáháš při volbě cesty života*

Kateřino Szymon -  nápomocná Svatému Otci*

Kateřino Szymon - kněží patronko*

Kateřino Szymon - ochránkyně konsekračních osob*

Kateřino Szymon - nápomocná misionářům*

Kateřino Szymon - Ty, která ukazuješ cestu vedoucí do Nebe*

Kateřino Szymon - orodovnice naše Boží*

Kateřino Szymon – Ty, která prosíš Boží Milosrdenství pro svět*

Kateřino Szymon - vysvobozujíci duše z očistce*

Kateřino Szymon - Ty, která pomáháš rodinám naším*

Kateřino Szymon - Ty, která zachraňuješ hříšniky*

Kateřino Szymon - Ty, která pomáháš při osvobozování se s alkoholismu i nemravnosti*

Kateřino Szymon - nápomocná při skládání zkoušky*

Kateřino Szymon - patronko čistého srce*

Kateřino Szymon - ochránkyně vdov i sirotků*

Kateřino Szymon - Ty, která zachraňuješ nenarozené deti*

Kateřino Szymon - Ty, která prosíš o milos při dobré Svaté Spovědi*

Kateřino Szymon - milujíci Ježíše ukrytého v Hostii*  

Kateřino Szymon - nápomocná chudým, nezaměstnaným i hledajícím práci*

Kateřino Szymon - Ty, která podpíráš chorých i utrápených*

Kateřino Szymon - Ty, která podpíráš nás v každé nezbytnosti*

Kateřino Szymon - ochránkyně Svaté Tradice*

Kateřino Szymon - vzor hlboké víry*

Kateřino Szymon - učitelko pokory*

Kateřina Szymon – vzor v utrpení*

Kateřino Szymon - vzor bídy i svaté prostoty*

Kateřino Szymon - utešitelko v smutku*

Boží Baránku, který uhlazuješ hříchy světa, odpusť nám, Pane

Boží Baránku, který uhlazuješ hříchy světa, vyslyš nás, Pane

Boží Baránku, který uhlazuješ hříchy světa, smiluj se nad námi

K. Pros za nás Kateřino Szymon

W. Abychom jsme mohli býti hodni Kristových slibů

Modlíme se:

 

 

Všemohoucí Věčný Bože, který jsi z takovou láskou stvořil Kateřinu Szymon a

v utrpení  jsi jí stvořil dle obrazu Svého Syna Ježíše Krista, učiň, prosíme Tě s ohledem na Tvé

nekončící se Milosrdenství, aby její věrný i oddaný život Tobě

 i Církvi mohl pro nás vyprošťovat milost potřebnou k spáse.

Přes Krista, našeho Pána. Amen. 

KORUNKA K NAJSVĚTĚJŠÍM RANÁM PANA JEŽIŠE

 

  Na začátku:

     

Ježíš, Spasitel Bůh, buď nám milostiv nám i celému světu.  Amen.

     Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem.  Amen.

Odpusť, slituj se Ježísu můj v nebezpečí, v kterém se nacházíme,

Ochráň nás krví Tvojí Nejdražsí. Amen.

Otče Předvěčný, buď milosrdný, pro krev Ježíše Krista, Syna

Tvého jediného, úpenlivě Tě prosíme, buď milosrdný.  Amen. Amen. Amen.

 

* Velký růženec ( místo Otče Náš )

K.    Pro neposkvrněné Srce Marie,

        Otče Předvěčný, věnuji Ti Rany

        Našeho Pána Ježíše Krista.

W.    Na vyléčení ran duší naších.

 

* Malý růženec ( místo Zdravas Maria)

K.     Ježíšu Můj, odpuštění i milosrdenství

W.     Pro zásluhy Tvojich Ran Svatých.

 

Na konec pomodlit se 3x

        K.  Otče Předvěčný, věnuji Ti Rany

              Našeho Pána Ježíše Krista.

      W.  Na vyléčení ran duší naších.

  

 V srpnu r. 2001 bylo sebráno okolo 2200 podpisů s prosbou o započetí beatifikačního procesu Katarzyny Szymon, které byly složeny v metropolitní kurii: Kuria Metropolitalna: Pl-40-953 Katowice,  ul. Jordana 39 (Polsko). Zde můžete také skládat svá svědectví.

 Frydek. V blízkosti této obce se nachází propadlina, místo, do kterého se před 500 léty propadla celá vesnice s kostelem 

 Právě tady 24.7.1954 se Kateřině zjevila Nejsvětější Panna Marie, Královna Vesmíru. Jedním z pokynů Panny Marie bylo vyhotovení její sošky, ve tvaru a v podobě v jaké se tady zjevila

 Nevím, zda to bylo v srpnu, ale určitě v letním období. Přišel pan Wojtala s paní Kateřinou Szymon, nazývanou Kateřinka. Přišli a ptali se, zda bych neudělal sošku Panny Marie. Nevěděl jsem jakou, tak jsem se zeptal: A jakou sošku Panny Marie chcete? Jsou přece různé sošky. Pan Wojtala řekl, že musíme udělat takovou sošku, podle toho, jak se ukázala Kateřince. Vzal jsem papír a tužku a začal kreslit podle popisu, který uváděla Kateřinka.

 Nevím, zda to bylo v srpnu, ale určitě v letním období. Přišel pan Wojtala s paní Kateřinou Szymon, nazývanou Kateřinka. Přišli a ptali se, zda bych neudělal sošku Panny Marie. Nevěděl jsem jakou, tak jsem se zeptal: A jakou sošku Panny Marie chcete? Jsou přece různé sošky. Pan Wojtala řekl, že musíme udělat takovou sošku, podle toho, jak se ukázala Kateřince. Vzal jsem papír a tužku a začal kreslit podle popisu, který uváděla Kateřinka.

 Nevím, zda to bylo v srpnu, ale určitě v letním období. Přišel pan Wojtala s paní Kateřinou Szymon, nazývanou Kateřinka. Přišli a ptali se, zda bych neudělal sošku Panny Marie. Nevěděl jsem jakou, tak jsem se zeptal: A jakou sošku Panny Marie chcete? Jsou přece různé sošky. Pan Wojtala řekl, že musíme udělat takovou sošku, podle toho, jak se ukázala Kateřince. Vzal jsem papír a tužku a začal kreslit podle popisu, který uváděla Kateřinka.

 Soška Panny Marie, Královny Vesmíru, se po mnoho let nacházela v malém domku Karola Wojtaly ve Frydku

 Pohostinný domácí otevíral dveře všem, kteří se tady chtěli modlit. Zejména mnoho lidí přijíždělo na noční adorace, kterých se často účastnila i Kateřinka

 Dnes je soška Panny Marie Královny Vesmíru již trvale umístěna na hlavním oltáři nově postaveného kostela ve Frydku, o kterém ve svém zjevení hovořila Nejsvětější Panna Marie

 

 vcr_up_1.gif