Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si bezplatně film

o Katarzyně. Česká verze

Česká verze

Návrat   

Fotografie ve vyšším rozlišení   

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Důležité zprávy a poselství do celého světa 

Film prepisy   

 

 

 

Kniha o Katarzyně Szymon 

 

 

 Požehnaná smrt

 

 

 Anna Kateřina Emmerichová

, 

 Tereza Neumannová 

,

Páter Pio - To jsou někteří z těch, kteří byli Pánem, vybráni, aby nosili jeho Božské Rány. V průběhu dvou tisíciletí po narození Krista jich totiž bylo v katolické církvi více než sto.  Žili v různých dobách a zemích a byli pro své současníky živým dokladem bolestného umučení Božího Syna Ježíše Krista.     

,

 Zůstane samozřejmě tajemstvím Božího Milosrdenství kolik marnotratných synů a dcer po přímém setkání se stigmatizovanými našlo cestu do Otcova domu

 Určitě je najdeme také v objektivu amatérského kameramana, který zachytil pohřeb polské stigmatičky Kateřiny Szymon, která zemřela 24. srpna 1986.

MODLITBA

O můj Ježíši odpuštění a Milosrdenství, díky zásluhám Tvých Svatých Ran

O můj Ježíši odpuštění a Milosrdenství, díky zásluhám Tvých Svatých Ran   

O můj Ježíši odpuštění a Milosrdenství, díky zásluhám Tvých Svatých Ran 

 Prachem jsi a v prach se obrátíš, a Pán ať tě vzkřísí v soudný den, žij v pokoji. Uložme tělo naší drahé Sestry do hrobu, a obnoví naše smrtelná těla k obrazu svého oslaveného těla.  Doufejme, že když přijde v chvále, vzkřísí naši sestru

 

 

Jan:

 Když jsem 28.8. přijel na pohřeb, viděl jsem, že na rukou už rány nebyly.  Byly zhojené, a tělo bylo pružné, přesto, že to byl už pátý den po smrti. Nebyla cítit žádná jiný vůně.  Právě naop vůně jakoby zdravého člověka.

Kateřina Szymon zůstala v mé paměti a zůstane navždy.  Mnoho ji vděčím, mnoho ji vděčí ti, se kterými jsem k ní jezdil.  Byla pro nás živým příkladem. Naučila nás modlit se, naučila nás trpělivosti, pokoře, velké důvěře.  Za života stále opakovala, že pouze modlitba, pokora a důvěra může změnit druhého člověka, změnit svět.  A o to prosila. Stále ujišťovala o velké dobrotě, lásce a Milosrdenství Všemohoucího Boha ke všem lidem, ke každému.  

 Svědectví lze vidět ve filmu

 

 U hrobu Kateřiny Szymon na hřbitově v Kostuchně se často shromažďují její duchovní synové a dcery, aby se modlili za obrácení hříšníků a vyprosili Boží Milosrdenství pro svět

 

 vcr_up_1.gif