Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

  flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si bezplatně film

o Katarzyně. Česká verze

Česká verze

Návrat   

Fotografie ve vyšším rozlišení   

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Důležité zprávy a poselství do celého světa 

Film prepisy   

 

 

 

Kniha o Katarzyně Szymon 

 

 

 Svědectví pečovatelů

 

 

Pokoj, v němž trpěla, modlila se a přijímala poutníky od 13. 11. 1981 do 24. 08. 1986 u paní Marty Godziek. 

 

MARTA  GODZIEK:

 

 Toto je pokoj, ve kterém Kateřina žila do své smrti, všechny předměty zde zůstaly tak, jak byly za jejího života, postel je také na svém dřívějším místě

 Kateřina tady bydlela, v tomto domě, natrvalo od roku 1981. Tady přicházelo velmi mnoho lidí: lékařů, kněží, učitelů, různých bohoslovců, řadových sester. Přicházeli do tohoto domu. Poskytovala jim veškerou pomoc, radila, jak mají žít, jak mají snášet utrpení.

 

 Svědectví lze vidět ve filmu

 

img1.gif

  Po Kateřině Szymon zůstalo málo fotografii - nejvíce jich udělala Edward Ożóg z Bielsko-Bialé.

 

 Já jsem udělal hodně amatérských snímků. Vždy jsem ji ptal, jestli mohu udělat snímek, protože se fotila nerada, neměla ráda popularitu.  Vždy říkala, že je vždy skromná, ne pro reklamu – že teprve po její smrti můžeme tyto snímky ukazovat – jestli budeme chtít, ale že po tom netouží. Vždy zdůrazňovala, že je skromná, že je stejná jako my všichni, že si bere velké bolesti za nás za všechny, a za ty hanebné činy (ošklivost, nečistota) které se na světě dějí. Velmi trpěla. Raději jsem za ní přicházel ve dnech, kdy nebylo tolik poutníků – obvykle v pátek – a obvykle, když měla velké bolesti. Tehdy mi bylo opravdu líto se dívat na všechny ty rány – jak krvácela trnová koruna na její hlavě. Bylo možné si všimnout kapek krve, které se objevovaly, a co bylo ještě horší, krvavé slzy. Celé oči jakoby se ji potily krví. Krev po tvářích stékala až k bradě. Ta krev byla velmi viditelná. Jednou, když jsem dělal fotky, jeden z kněží – nebudu jmenovat, o koho se jednalo – příjmení není důležité – jel do Říma – a chtěl je vzít a dál papežovi.  Když jsem ty snímky dělal – ráno, to byl pátek – bylo to s ní předem dohodnuto.  Fotil jsem. Najednou Kateřinka řekla: „Nebudu se taková ukazovat papeži“ odešla se do koupelny umýt, smýt to všechno. Než se vrátila zpátky přes chodbu – nějaké tři metry vzdálenosti – znovu se ta krev objevila na její tváři

 

 Svědectví lze vidět ve filmu

img2.gif

Kateřina Szymon měla ke konci života svého řidiče, kterým byl Stanisław Płonka z Katovic 

 

 Tímto autem jsem vozil Kateřinu Szymon. Kateřinu Szymon jsem poznal v roce 1978. V té době jsem byl nemocný – na její přímluvu jsem byl uzdraven – rozhodl jsem se ji za to vozit na všechna nádherná místa

 

 Svědectví lze vidět ve filmu

img3.gif

Kateřina Szymon prožívala fyzické bolesti, bez jediného slova naříkání, ale vždy s odpuštěním v srdci přijímala mnoho nepravdivých ubližujících odsudků, dokonce pomluv.

MARTA  GODZIEK:

 Nejbolestnější bylo, že lidé Kateřinu pronásledovali. Říkali, že sama si rozškrabávala rány. Já jsem byl očitým svědkem šest let, všechno jsem sledoval a viděl jsem, že tomu tak nebylo. V pátky a ve středy krvácela samovolně krev tryskala z Ran  boku, hlavy, očí, z ran na nohou.

 

 Svědectví lze vidět ve filmu

 

 vcr_up_1.gif