Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si bezplatně film

o Katarzyně. Česká verze

Česká verze

Návrat   

Fotografie ve vyšším rozlišení   

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Důležité zprávy a poselství do celého světa 

Film prepisy   

 

 

 

Kniha o Katarzyně Szymon 

 

 

 Stigmata pěti Ježíšových Ran dostala Kateřina Szymon 8.3.1946, na první pátek Postní doby. Ze začátku to byly malé ranky a Kateřině se je dařilo skrývat. V průběhu let se však stávaly stále většími a krvácely stále silněji. 

Hovoří lékař Włodzimierz Wojciechowski:

 

 Kateřinu Szymon jsem poznal na podzim roku 1984. Jako lékař se mohu vyjádřit ve věci jejich stigmat. Musím říci, že poprvé v životě jsem viděl tento fenomén stigmat. Byly to kulaté ploché sraženiny, na obou stranách dlaní a chodidel o průměru asi 3 cm. Kůže kolem těchto sraženin byla zašpiněná, zvrásněná. Z vyprávění vím, že tato stigmata byla různými způsoby vyšetřována. Mezi jinými byly tyto sraženiny odstraňovány a objevovala se pak plocha čerstvých jizev.  Také jsem byl svědkem krvácení těchto stigmat. Vypadalo to tak, že po okrajích těchto sraženin se objevoval okraj krevního séra, takový lem paprskovitě se roztékající, jakoby vytékal právě zpod těchto sraženin.  Vonělo to tehdy po fialkách nebo růžích.

 Svědectví lze vidět ve filmu

 

 

 Dům Marty Godziek byl domem otevřeným pro ty, kteří se s Kateřinkou chtěli setkat.  Často tady přicházela Barbora - studentka medicíny – dnes lékařka

 Kateřinu Szymon jsem poprvé potkala v roce 1982, když jsme se skupinou studentů tady přišli, protože jsme se dověděli o mimořádném jevu - o stigmatech. Byla to žena velmi prostá, ale velmi inteligentní. Několika jednoduchými slovy dovedla vystihnout podstatu věci. Její stigmata, která měla na rukou, vypadala takto: byly to velké rány, které krvácely.  Od těchto ran se ve vlnách nesla vůně. Byla to vůně květin. V době extází k nám promlouval jejími ústy Pán Ježíš a jeho Nejsvětější Matka, a učil nás a poukazoval na velikost člověka.  Například: k nám, studentům medicíny, se Panna Maria obracela, a říkala, že nemocné dítě nebo nemocného člověka máme brát jako nemocného Ježíše.  Bylo to pro nás velmi povzbudivé. Přicházeli jsme tady a zpívali. Kateřina byla veselá a v dobré náladě. Byla plná lásky k Bohu a bližnímu. Byla to pro nás skvělá škola života.

 Svědectví lze vidět ve filmu

Kateřina Szymon zemřela 24.8.1986. Po smrti se stigmata, které měla více než 40 let, začala zázračným způsobem hojit, a potvrdila tak, jejich nadpřirozenou povahu.  

WŁODZIMIERZ:

Kdyby byly falšované – to jest nabodávané jehlami, nebo nějakým nožem – zůstaly by i po celou dobu po smrti. A v tomto případě – již dvě hodiny po smrti, a potom čtyři dny po smrti se rány hojily. Tak, jakoby se sraženiny sublimovaly, to znamená, odpařily se.  Kůže se vyhlazovala a lze říci, že v době, kdy byla Kateřinka pohřbívána, zůstaly po těchto sraženinách jen stopy. 

 Svědectví lze vidět ve filmu

Kateřina Szymon prožívala fyzické bolesti, bez jediného slova naříkání, ale vždy s odpuštěním v srdci přijímala mnoho nepravdivých ubližujících odsudků, dokonce pomluv.

MARTA  GODZIEK:

 Nejbolestnější bylo, že lidé Kateřinu pronásledovali. Říkali, že sama si rozškrabávala rány. Já jsem byl očitým svědkem šest let, všechno jsem sledoval a viděl jsem, že tomu tak nebylo. V pátky a ve středy krvácela samovolně krev tryskala z Ran  boku, hlavy, očí, z ran na nohou.

 Svědectví lze vidět ve filmu

 vcr_up_1.gif