Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si bezplatně film

o Katarzyně. Česká verze

Česká verze

Návrat   

Fotografie ve vyšším rozlišení   

 

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Důležité zprávy a poselství do celého světa 

Film prepisy   

 

 

 

Kniha o Katarzyně Szymon 

 

 

 

 Vybrané extáze  

 

Dne 16.11.1985 na svátek Panny Marie Milosrdenství a možná právě na její přímluvu, byl na amatérské video kameře zaznamenám, mimořádný a jedinečný záznam, extáze Kateřiny Szymon. 

 EXTÁZE: „Ježíši, ó Ježíši, vidíš dobrý Ježíši.  Jsi tak strašně zabit hříšným lidem. Zabili Tě Ježíši a přibili Tě na Kříž, ó Ježíši. Miluj Ježíši, miluj Ježíši všechny své děti. Miluj, ó Ježíši Ty, kteří Tě opustili a přijmi je k sobě. Ježíši neplač, dej mi tyto slzy, ó Ježíši, neplač Ježíši. Půjdou všechny tyto děti do Nebe? Ó Ježíši, půjdou i ti, co Tě křižují?  Celý svět Tě křižuje, ó Ježíši, smiluj se, smiluj se Ježíši nad svými dětmi. Zachovej je, vezmi je všechny do Nebe. I ty závislé alkoholiky. I ty, kteří hřešili strašným hříchem nečistoty. I ta rozbitá manželství, nenarozené děti. Ó, Ježíši, přijmi je do Nebe, daruj jim všechno, ó Ježíši, vezmi je pod svou ochranu, ó Ježíši, Ježíši.“

„Dcero moje. Jestli chtějí jit do Nebe, musí být mnoho pokání, mnoho obětí. Pak jim odpustím. Ale všem ne, protože velmi mnoho hříšníků, velmi mnoho je zabitých dětí.“ 

„Ježíši, já Tě miluji. Ježíši, opravdu mě neopustíš, ó Ježíši, neopustíš ty děti, které tady přišly. Vezmi je pod svou ochranu“. 

 „Dcero – vezmu je – nezahynou. Musí konat pokání. Nebe jim otevřu. Je potřeba se hodně modlit růženec. Je potřeba konat pokání, oběti. Vy všichni rozjímejte o Mém Umučení. Všichni jste to pochopili? Kdo Mě nemiluje a kdo se mi nevydá, nemá v sobě život! A kdo Mě miluje, ten bude vždy při Mně. A vydám vás před Svým Otcem.

 

 

 vcr_up_1.gif