Polská stigmatička KATARZYNA  SZYMON 

flower08.jpg

Aktuality 

Stáhněte si bezplatně film

o Katarzyně. Česká verze

Česká verze

Návrat 

Fotografie ve vyšším rozlišení   

Modlitební kniha 

Kontakt -  katarzynaszymon@wp.pl 

Důležité zprávy a poselství do celého světa 

Film prepisy 

Kniha o Katarzyně Szymon 

 

 

 

Životopis 

Katarzyna Szymon se narodila 21. 10. 1907 v Studzienicích. Svatý křest a První svaté přijímání přijala ve farním kostele v Pszczyně. V prvním roce života jí umírá matka. Od dětství se projevovala darem modlitby, kontemplace a osamělosti. Jejímu žalu srdce rozuměl jenom Bůh. 8. března r. 1946 během Velkém postu dostala stigmata na obou dlaních i chodidlech, pod pravým ňadrem a na čele. Také plakala krvavými slzami. Byla obdarována mnoha zázračnými dary jako např. setkáním s Panem Ježíšem, Matkou Boží a svatými, darem bilokace – to znamená přebývání zároveň na dvou různých místech a v různou dobu, pronikání do lidských srdcí a svědomí, mluvením cizími jazyky (mj. hebrejským a německým, přestože neuměla číst ani psát). Mnohokrát, jak potvrzují svědci „Svatá přijímání se snášela z Nebe a spočívala na jejích ústech“. Tento zázrak, svědectví a další fakta jsou ukázána ve filmu, který je možné bezplatně stáhnout nebo shlédnout na stránce www.KatarzynaSzymon.pl.   Stigmata a utrpení trvala 40 let až do její smrti. Poselství z Nebe, která jí byla předávána během extází, jsou shodná s učením Církve svaté. Nadobyčejná pokora a nezvyklé utrpení, které prožívala, vylučují jakoukoliv pochybnost v rozeznání jejích charizmat. Jsou také zárukou svatosti. 

Dále 

 

 

Katarzyna Szymon mnohokrát, před očima početných svědků, obdržela Svaté přijímání z Nebe. Častokrát, jak vypovídají očití svědci: „Svaté přijímání se sneslo z Nebe a spočinulo na jejích ústech“, nebo „Hostie ze vzdálenosti asi 1,5 m letěla ke Katarzyně a zastavovala se na jejích ústech“. Spatřit to můžeme na fotografiích, které pořídil kněz z Česka. Na fotografiích jsou rovněž patrné krvavé slzy a Rány Trnové koruny. 

 Svědectví lze vidět ve filmu

 

jellybean_next.gif

Dále 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrob stigmatičky se nachází na hřbitově u farního kostela Nejsvětější trojice: 40-750 Katowice-Kostuchna (Polsko) ul. T. Boya-Żeleńskiego 34 (vchod z ulice Migdałowców) 

 

 

 

 

Pokoj, v němž trpěla, modlila se a přijímala poutníky od 13. 11. 1981 do 24. 08. 1986 u paní Marty Godziek. 

 

 

Krvavé slzy, které plakala Katarzyna Szymon. 

 

Pohřeb Katarzyny Szymon 

 

Dále 

 

Omlouváme se Vám, že jsou naše internetové stránky tak nevelké a skromné, ale tvoříme je z našich skromných, soukromých a ohraničených zdrojů. Odpusťte nám také, že film a kniha nejsou přeloženy do všech jazyků. Srdečně Vás zdravíme a prosíme o modlitbu. Autoři. 

We need people to help on a voluntary basis to translate books, films and text from our side.

 Wir brauchen Menschen guten Willens für die Übersetzung des Buches, Films und anderer Texte auf unserer  Webseite.