Katarzyna Szymon Polsk Stigmatiker

 

flower08.jpg

Nyheder 

Gratis downloading

af film om Catherine

Danske version

Dansk version

Tilbage til hovedside   

Billedarkiv med fotos

i større skarphed  

 

Bønnebog 

 e-mail:  katarzynaszymon@wp.pl 

Vigtige ord til hele verden          

 

 

 

 

Gave for at modtage den

Hellige Kommunion fra Himlen

Bog om Katarzyna Szymon   

 

 

 Opsummering – endelige overvejelser

Mattæusevangeliet: Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?" 

De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? 

 Simon Peter svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn.

 Og Jesus sagde til ham: Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

 Da sagde Jesus til sine disciple: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. 

 I totusinde år – ifølge tidligere profetier et par tusind år længere – vedgår mennesker igen og igen deres mangfoldige direkte kontakter med Jesus Kristus.

  Til trods for forskellige karakterer, forskellige religiøse filosofiske og videnskabelige baggrunde, viser de uafhængig af hinanden noget beslægtet. De taler om den tilstedeværende realitet af Kristus; også om muligheden for andre at forberede sig på lignende oplevelser; Dette er ikke bare teoretiske, men praktisk gennemførlige, positive trin af påvirkninger.

 „Jeg har endnu meget at sige Jer; men I kan ikke bære det nu. Men når Han, sandhedens Ånd kommer, skal han vejlede Jer til hele sandheden" (Joh.16:12-13)

 Matthæusevangeliet, kapitel 11: "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let". 

 

vcr_up_1.gif