Katarzyna Szymon Polsk Stigmatiker

 

flower08.jpg

Nyheder 

Gratis downloading

af film om Catherine

Danske version

Dansk version

Tilbage til hovedside   

Billedarkiv med fotos

i større skarphed  

 

Bønnebog 

 e-mail:  katarzynaszymon@wp.pl 

Vigtige ord til hele verden          

 

 

 

Gave for at modtage den

Hellige Kommunion fra Himlen

Bog om Katarzyna Szymon   

 

 UDSKRIFT AF FILMEN

St1

Mattæusevangeliet: Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?" 

St2

 HERRE JESUS OG KATARZYNA

St3

De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem: Men I, hvem siger I, at jeg er? 

St4

 Simon Peter svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn.

St5

 Og Jesus sagde til ham: Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

St6

 Da sagde Jesus til sine disciple: Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. 

St7

 Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det.

St8

 Den katolske kirkes helligste relikvie - opbevares i Johannes Døber-domkirken i Torino. Ligklædet blev fotograferet første gang i 1898 og udstilles meget sjældent, sidst i år 2000. Først i år 2025 fremvises det igen. Hvis man fotograferer ligklædet med dets skyggeagtige billede og derpå studerer det fotografiske negativ, så fremtræder som ventet selve klædet i negativ, mens den skyggeagtige skikkelse opleves som et fotografisk positiv.

St9

 Spredt over skikkelsen ses blodpletter af forskellig størrelse.

St10

De mest karakteristiske ses i pande, hår og nakke, i siden af brystet, i håndleddet og fødderne.  Hertil kommer utallige små blodpletter overalt på kroppen, mest udbredt på ryggen. Retsmedicinere, arkæologer, teologer og mange andre fagfolk er enige om, at billedet i ligklædet afslører en korsfæstet mand, der har fået samme, grusomme medfart som evangeliernes Jesus.

St11

Mattæusevangeliet: Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: "Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?" 

St12

 Josef fra Arimatæa købte og sammen med Nikodemus foldede om den døde Jesus. Ligklædet har siden 1898 været genstand for videnskabens interesse. Ingen relikvier er så grundigt undersøgt af så mange fagfolk  som Ligklædet i Torino. Hele denne tværfaglige interesse med bidrag fra atomfysikken, fysikken, kemien, biologien, lægevidenskaben, arkæologien, teologien, kunsthistorien og mange andre discipliner er samlet i sindonologien (gr. "læren om ligklædet").

St13

 Galaterbrevet Kapitel 2 Paulus Skriver Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden hviler i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.

St14

 Den hellige Frans af Assisi bliver stigmatiseret. Han havde - under et langvarigt ophold under bøn og faste på Monte la Verna - en vision af en seksvinget seraf, en kærlighedens engel, 3m som bar et billede af Kristus.

St15

 Den hellige Frans af Assisi hørte Jesu stemme fra korset i San Damiano-kirken: ”Frans, gå og byg min kirke op, som du ser styrter i fordærvelse.” Beundringen for Frans af Assisi bredte sig spontant blandt kristne af alle trossamfund og også blandt andre.

St16

 Anne Catherine Emmerich levede fra 1774-1824 og var en  katolsk mystiker og visionær, en Augustinsk nonne ved Agentenberg kloster,

St17

 Emmerich beskrev detaljerede visioner af Kristi lidelser,

St18

som er dokumenteret i hendes bog ” 

St19

The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ”. ”Jeg giver dig disse syner,” sagde Jesus en dag til Anna Katharina, ”og har til alle tider gjort sådant for at vise, at jeg er med min kirke indtil dagenes ende.  

St20

 The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ”. ”Jeg giver dig disse syner,” sagde Jesus en dag til Anna Katharina, ”og har til alle tider gjort sådant for at vise, at jeg er med min kirke indtil dagenes ende.

St21

 På mirakuløs vis genvandt hun sit syn i 1923 gennem bønner til St. Theresa, ”Den Lille Blomst".

St22

 Senere genvandt hun førligheden i løbet af et øjeblik. Fra 1923 har Therese fuldstændig afholdt

St23

 sig fra at spise og drikke med undtagelse af en lille indviet oblat daglig.

St24

Stigmatiseringerne, Kristi hellige sår, viste sig i 1926 på Thereses hoved, bryst, hænder og fødder. Hver fredag gennemlever hun Kristi lidelseshistorie og oplever i sit eget legeme hele hans historiske dødskamp. 

St25

 Skønt Therese til daglig kun kender det enkle tyske sprog, som tales i hendes lille by, siger hun under sine fredagstrancer sætninger, som sproglærde har identificeret som gammel-aramæisk. På et tidspunkter i sin vision taler

St26

hun hebraisk og græsk. Efter gejstlig tilladelse har Therese flere gange været under nøje videnskabelig observation.  

St27

 Dr. Fritz Gerlick, redaktøren af et protestantisk tysk blad, tog til Konnersreuth for at "afsløre den katolske svindel",

St28

 men endte med ærbødigt at skrive hendes biografi. Deres hellige liv er en daglig demonstration af den sandhed, som Kristus udtalte:

St29

 "Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår gennem Guds mund".

St30

 Padre Pio, eller Francesco Forgione som han blev døbt efter Frans, blev født i 1887 i en lille landsby, Pietrelcina, i Syditalien.

St31

 Allerede som 5-årig modtog han sin første åndelige erfaring, og denne følges gennem hele barndommen af mange ekstaser og  åndelige tilsynekomster. Som 14-årig indtræder han i Den Franciskanske 1. Orden (Kapucinerne). Den 20.9.1918 år fik Fader Pio et syn. Hans hænder og fødder blev spiddet med en lanse. Kort efter begyndte det at bløde.

St32

 Blodet flød fra sår, der langsomt udviklede sig og begyndte at ligne stigmata – de sår som Jesus blev påført på korset. Fader Pio forsøgte at skjule de guddommelige mærker på kroppen, men alligevel begyndte folk at valfarte til ham for at bede om helbredelse, og mange blev raske.

St33

 Efter stigmatiseringen blev han udsat for hård kritik fra paven og forflyttet til et lille kloster langt fra større byer. Senere blev han taget til nåde igenog kom tilbage til sin oprindelige munkeorden.

St34

 Padre Pio dør i 1968 som 81-årig og ligger nu begravet  i krypten på den kirke i San Giovanni Rotondo, som blev indviet til ”Our Lady of Grace”

St35

 Frans af Assisi

St36

 Anne Catherine Emmerich

St37

 Therese Neumann

St38

Fader Pio

Det er kun en af de få udvalgt af Gud til at bære Jesu Christi Frelsende Sår. Igennem det sidste to årtusinde efter Jesu fødsel har der været over hundrede af sådanne tilfælde. 

St39

  De levede i vidt forskellige tidsepoker og lande og var lenvende bevis på Jesu Kristi lidelser.

St40

Stigmaterne kunne ikke forklares ud fra et naturvidenskabeligt grundlag. Derfor tillægger man stigmaterne andre årsager, af overnaturlig kabrakter. 

St41

Katarzyna Szymons begravelse Katarzyna Szymons begravelse 

St42

 Simon Peter svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn.

St43

 Simon Peter svarede: Du er Kristus, den levende Guds søn.

St44

Da hun kun var 1 år gammel, døde hendes mor. Allerede fra barndommen elskede hun bøn og kontemplation i ensomhed.  

St45

 Hun følte at kun Gud kunne forstå hendes hjertesorg. Ved Den store Fastedag, den 8 marts 1946, fik hun stigmata på hænder og fødder, under det højre bryst og på panden. Hun græd også tårer af blod. Hun havde den nådegave: at mødes med Jesus, Jomfru Maria og andre Helgener, at gennemskue menneskers hjerter og deres samvittighed, at tale forskellige sprog (bl.a. hebraisk og tysk) på trods af at hun ikke kunne læse eller skrive.

St46

 Katarzyna levede sit liv i nærheden af Katowice. I 1983 mødte pave Johannes Paul II hende i Katowice.

St47

 Han omfavnede hende og sagde til biskop Bednorz, som var sammen med ham: ”Vær venlig at vise omsorg for denne person”.

St48

 En masse menneser har hørt om Katarzyna - kun få kendte hende personligt.

St49

 Małgorzata Piksa fra Studzienice fortæller: "Jeg kendte Katarzyna helt fra barndommen, da hun var et lille barn. Jeg oplevede hende altid som sømmelig, altid med rosenkrans, altid   smilende og glad, hun fortalte til enhver: lad være med at skændes, men find en fælles løsning med et smil. Jeg husker hende sådan, sømmelig, ren, smilende til enhver såvel gamle, unge som børn. Hun var åben over for alle.

 

St50

 Maria Kuczka fortæller:

Hun var et ærligt menneske, et godt menneske. Jeg lærte meget af hende - Jeg har lært mere af hende end mange forskellige typer af bodsandagt. Hun var et forbillede for os, sparede ikke på sine kræfter. uanset vejr. Hun prøvede ikke at få et lift, men gik altid til fods.

St51

Krystyna Ben fortæller:

 Jeg ville gerne gå i kloster og derfor var jeg tit i kirke til gudstjenester, til messer til Det Hellige Sakramente. I den sammenhæng fik jeg øje på Katarzyna på grund af hendes hyppige besøg, og vedvarende bøn, og altid knælende. Hun var i kirken når jeg kom og når jeg gik, hendes blik blev altid fanget af Det Hellige Sakramente. Jeg så hende ofte med rosenkrans i hånden.

St52

 Der kommer mennesker til Katarzyna Szymons grav i Kostuchna, mennesker hun var venner med da hun levede, for at bede om omvendelse blandt folk og om guds Barmhjertighed til hele verdenen.

St53

 BØN

Fader Vor! Du, som er i Himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere, Og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. (Thi dit er riget og magten og æren i evighed). Amen.

St54

 Juristen Karol Kolba fra Bielsko fortæller: Man kunne sige, at det var Gud selv der sendte Katarzyna til os i de svære tider, som vi nu lever i. Gennem hendes store lidelser og bøn var hun i stand til at tiltrække folk omkring sig, selv om det slet ikke var hendes intention. Det var en hel speciel tiltrækningskræft, en tiltrækning gennem kærlighed og ydmyghed,som fangede folk.

St55

 Søster Katarzynas sande kald var rosenkransbøn Vi ser tydeligt hvordan en person som praktisk talt ikke kunne læse eller skrive alligevel kunne - med bønnens magt - nå ind til de sjæle der var hende nær. Det bringer ord frem fra Lukas Evangeliet - hvor Jesus forkyndte i følgende orden: Til toldere: "Opkræv ikke mere end der er brug for". Til soldaterne: "Gør ikke mere end i er blevet beordret". Lignende ord videregives af Katarzyna ”vær glad for det du har", "efterstræb ikke for meget de materielle goder, som kan skade det sjælelige i dig. Katarzyna Szymon fortællinger lå tæt op på dem fra Johannes Døber, desværre var det ikke alle som lyttede.

St56

Søster Katarzynas sande kald var rosenkransbøn Vi ser tydeligt hvordan en person som praktisk talt ikke kunne læse eller skrive alligevel kunne - med bønnens magt - nå ind til de sjæle der var hende nær. Det bringer ord frem fra Lukas Evangeliet - hvor Jesus forkyndte i følgende orden: Til toldere: "Opkræv ikke mere end der er brug for". Til soldaterne: "Gør ikke mere end i er blevet beordret". Lignende ord videregives af Katarzyna ”vær glad for det du har", "efterstræb ikke for meget de materielle goder, som kan skade det sjælelige i dig. Katarzyna Szymon fortællinger lå tæt op på dem fra Johannes Døber, desværre var det ikke alle som lyttede.  

St57

  Frydek: ikke langt fra stedet findes en skråning - et sted hvor der for 500 år siden var en landsby der gik til grunde sammen med kirken. Det var lige der, hvor den Hellige Jomfru Maria åbenbarede sig for Katarzyna den 24. juli 1954 - som Verdens Dronning. En af de opgaver hun stillede var, at der blev lavet en figur af hende, med det samme udseende og form som hun åbenbarede sig i. En hjælpende hånd ved udførelse af denne opgave stillet til Katarzyna var den i dag afdøde Karol Wojtala, som sørgede for at hun kom i kontakt med billedhuggeren Franciszek Masoż fra Rybnik.

St58

Det skete i løbet af foråret. Hr. Wojtala og frøken Katarzyna Szymon - også kaldet Katarzynka - kom forbi. De kom og spurgte om jeg ville lave en figur af Jomfru Maria. Jeg vidste ikke hvilken type figur og spurgte: "Hvilen figur kunne i tænke jer, der findes mange forskellige figurer. Hr. Wojtala sagde, at det skulle være en figur, lige som Jomfru Maria åbenbarede sig overfor Katarzynka. Jeg tog en blyant og papir og begyndte at tegne ud fra den beskrivelse jeg fik fra Katarzynka. 

St59

Da jeg havde grundstrukturen af figuren kom Katarzyna og hr. Wojtala på besøg.Jeg skulle lave nogle rettelser, dels af ansigtet dels af kjolen - det fik jeg afsluttet.  

St60

 Figuren af Guds og Verdens Moder stod i mange år i Karol Wojtalas lille hus i Frydek

St61

 Gæstfri vært åbnede døren for enhver der ville ind for at bede. Der kom specielt mange folk for at bede helle natten. Tit var Katarzyna en af deltagerne

St62

  I dag er figuren af Guds og Verdens Moder permanent anbragt i hovedalteret i den nybyggede kirke i Frydek, som dem Hellige Jomfru Maria fortalte om i sin åbenbaring

St63

 Kararzyna Szymon havde ikke eget hus. Sømmeligt fandt hun husly hos gode og gæstfrie mennesker. Længst, helt fra år 1946, boede hun i Pszczyna. De sidste år af sit liv tilbragte hun hjemme hos frue Marta Godziek i Katowice - Kostuchna

St64

 Katarzyna boede her, i dette her hus, permanent fra 1981 år. Der kom mange mennesker på besøg: læger, præster, lærere, forskellige munke og nonner. Hun hjalp dem med alt muligt, gav godt råd hvordan de skal leve og hvordan de skal lide.Varelset hos fru Marta Godiek, hvor Katarzyna led, bad og tog imod pilgrimme fra den 13. november 1981 til den 24. august 1986.

St65

 Dette er værelset hvor Katarzyna boede indtil sin død, alting er bevaret ligesom dengang hun levede, sengen er også stadig på sin plads.

St66

 Der er ikke mange billder af Katarzyna Szymon, de fleste af dem blev udarbejdet af Edward Ożóg fra Bielsko-Biała. 

St67

 Jeg lavede en hel del amatørbilleder. Jeg spurgte altid - om hun tillader jeg laver billeder, da hun ikke var glad for at blive fotograferet, ikke brød sig om at blive opreklameret. Hun sagde, hun ønskede være sømelig, ikke en grund for reklame, efter hendes død kunne vi vise billederne frem, hvis vi gerne vil, men ikke fordi det var noget som hun efterspurgte. Hun fremhævede, at hun er et simplet menneske, ligesom alle os andre, at hun tog store lidelser for os alle, og for alle de synder, som findes i verden. Hun led meget. Jeg foretrak at komme til hende de dage hvor der ikke var nogen pilgrimme -som regel om fredagen, hvor lidelserne næsten altid var mest fremtrædende. På disse tidspunkter var det sørgeligt at se på alle de sår - hvordan tornekronen på hendes hovedet blødte. Man kunne se hvordan dråber af blod sivede ud af huden, og endnu værre de blodagtige tårer. Hele øjne var som oversvømmet i blod. Tårende trillede ned af kinderne helt ned til hagen. Blodet var meget tydeligt. En gang da jeg lavede billeder, tog en af præstene - jeg vil ikke pæcisere hvem - det er ikke så afgørende - og rejste til Rom for at give billederne til paven. Disse billeder lavede jeg om morgen - det var fredag - det var noget jeg havde fået lov til. Og så lavede jeg disse billeder. Det var et øjeblik hvor Katarzyna sagde: "Jeg vil ikke vise mig sådan over for paven" hun gik på badeværelse for at vaske sig og fjerne alt blodet. Inden hun var kommet tilbage gennem gangen - var blodet kommet frem igen på hendes ansigt.

St68

 Marta Godzieks hjem var åben for alle dem som gerne ville mødes med Katarzynka. Det var tit at Basia kom på besøg - hun studerede medicin – i dag er hun allerede læge.

St69

Jeg mødte Katarzynka Szymon for første gang år 1982, da jeg med en gruppe af studerende, fra teologisk akademi, kom her fordi vi havde hørt om det usædvanlige fænomen – om stigmatisation. Det var en meget simpel kvinde, men meget inteligent. Med få simple ord kunne hun fortælle alting. Hendes stigmater, som hun havde på hænderne, så ud på følgende måde: det var store sår, som blødte i revnene. Fra hendes sår bølgede der en duft. Det var duften af blomster. Når hun var i en ekstase kom der ord gennem hendes mund fra Jesus og Hellige Moder, med lærdom og som fremhævede menneskernes værdighed. For eksempel: Gudsmoder henvendte sig til os studerende og sagde, at syge børn og syge mennesker skal behandles ligesom man ville behandle selve Jesus Christus. Det var meget opbyggende ord for os.Vi kom her og sang. Kararzyna var en glad og positiv person. Hun var fyldt med kærlighed til Gud og sin næste. Det var for os en vidunderlig skole om livet.  

St70

Katarzyna Szymon havde i slutning af sit liv Stanisław Płonka fra Katowice til at køre med sig. 

St71

 Det var med den her vogn jeg kørte Katarzyna Szymon. Det var i år 1978 jeg lærte Katarzyna Szymon at kende. Det var en tid hvor jeg blev meget syg - med hende som mellemled blev jeg helbredt - Jeg besluttede tilgengæld at køre hende til alle mulige vidunderlige mirakulløse steder.

St72

 Turza - et sted nær ved Katowice - hvor der er et kendt Marias sanktuarium under Vor Frue af Fatima

St73

 Katarzyna og henes chauffør kørte her til den 13. og 29. hver måned, for at, sammen med de tilkommende pilgrimme, deltage i de nattelige bønner.

St74

 I disse bodsnætter bliver det Hellige Sakramente båret frem i procession.

St75

  Pilgrimme med lysestager i deres hænder følger efter Ham, som af kærlighed til menneskerne, blev til det evige livs føde.

St76

 I løbet af pavens anden pilgrimsrejse til Polen, kom der i katedral i Katowice til et kort møde mellem Johannes Pauls II og Katarzynka.

St77

 Katarzyna Szymon sad dengang i katedral på en lille lav sammenklappelig stol. Hellige Fader rejste sig og gik hen til de syge helt uden at vide noget om, at Katarzyna Szymon befandt sig i katedralen, han gik lige til hende og knælede. Det var der jeg flyttede mig et par eller tre meter væk, for ikke at høre hvad de snakkede om. Senere gik den Hellige Fader til de andre syge, og da han kom tilbage gik han igen atter til Katarzyna Szymon, igen knælede han, tilbød hende en rosenkrans og forskellige hellige billeder. Igen snakkede de, men jeg ved heller ikke om hvad, da jeg atter igen flyttede mig til side.

St78

 Fortæller Fader Aleksy Płatek

St79

 På andet år af studiet af teologi og filosofi da jeg for første gang besøgte Katarzyna Szymon, fortalte hun mig: ”Du vil blive præst”. Det hjalp mig i mine studier, ikke lettere, svære studier, og i bøn og i det daglige liv. I dag takker jeg Gud for, at over seks år er gået i præsteskab.

St80

 Det var en kvinde, der var meget enkel og ydmyg.  Jeg følte, det var hendes kald at lide og bede. Hun plejede tit at sige: Jeg er en simpel kvinde Ganske vist kunne hun hverken læse eller skrive, men hun havde en stor visdom. Visdom fra Gud, visdom fra Helligånden. Man kunne føle, at hun var forenet med Gud gennem bønnen. Man kan sige, at hun aldrig skilte sig af med sin rosenkrans. Hun havde den altid med. Da der kom folk for at besøge hende - gav hun dem korset , for at de skulle kysse det, som et kærlighedstegn.

St81

 Fader Marian Więckowski fortæller: Jeg lærte Fru Katarzyna Szymon at kende i 1979 i Kostuchna. Hr. Płonka førte mig til hende og siden det besøgte jeg hende i fem år. Jeg havde mulighed for at tale med Fru Katarzyna, men var også vidne til ekstaser, som hun fik. 

St82

 Jeg kom også et par gange med Den Hellige Kommunion, og to eller tre gange holdt en Messe efter Fru Katarzynas anmodning.

St83

 Katarzyna Szymon modtog stigmater - Kristi fem sårmærker den 8. marts 1946, den første fredag i Fastetiden. I begyndelsen var sårene små, og det lykkedes for Katarzyna at holde dem skjult. Med årene blev de dog større og større, og begyndte at bløde kraftigere.

St84

 Jeg lærte Katarzyna Szymon at kende i efteråret 1984. Jeg kan udtale mig om hendes stigmater som læge. Jeg må sige, at jeg dengang for første gang i mit liv så virkelige stigmater. Det var runde, flade, størknede sår på begge sider af hænderne og fødderne, med diameter ca. 3 cm. Huden omkring skorperne var ujævn. Man har fortalt mig, at stigmaterne blev på forskellige vis undersøgt. Blandt andet blev skorperne fjernet, og så kunne man se friske ar. Jeg var også engang vidne til blødning fra disse stigmater. Det så sådan ud, at der langs kanten af skorperne viste sig en rand af blod og serum, som bredte sig strålevis ud, som om den kom fra under disse skorper. Da duftede det af violer eller roser. 

St85

 Katarzynkas lidelser blev altid større i Fastetiden, på en særlig måde led hun sammen med sin Mester. 

St86

 Det var i Påskeugen, hun faldt tre gange. Ligesom Vorherre Jesus. Sårene åbnede sig vidt. Man kunne se den forfærdelige smerte, det frygteligt blege ansigt. Blod kom ud af panden, der hvor Jesus havde tornekronen på. Det kom sivende fra hudporer. Derefter døden. Jeg vil helst undgå at beskrive det, fordi det virkelig var hjerteskærende. Disse øjeblikke vil jeg aldrig glemme – hvad der skete, hvordan det skete. Det tog lang tid. Sveden løb ned over ansigtet, pupillerne næsten bristede, tårer kom ud af øjnene. Hun befandt sig i sådan et tilstand i ca. 20 minutter som om hun var uden for denne verden. Jeg troede ikke, hun ville komme til bevidsthed igen.

St87

 Katarzyna Szymon holdt ikke kun de fysiske smerter ud uden et klagende ord, men altid med tilgivelse i hjertet tog til efterretning andres usande og urimelige meninger om hende – endda bagtalelser. 

St88

 Det gjorde mest ondt, at folk forfulgte Katarzyna. De sagde, hun selv sårede sig. Jeg var i seks år øjenvidne til det, jeg så det hele, og jeg kunne bemærke, at hun ikke gjorde det selv. Hun blødte spontant om onsdagen og fredagen blodet sprang ud af sårene - siden, hovedet, øjnene, fødderne.

St89

 Katarzyna fik utrolig rige mystiske oplevelser. Da hun ikke med egne kræfter kunne gå i kirke, fik hun Den Hellige Kommunion fra Himlen. 

St90

 Dette mirakel gentog sig mange gange i tilsstedeværelse af mange vidner.

St91

 Det var et sådant glædeligt øjeblik, da Herre Jesus kom til Katarzynka i form at en hvid Hostie, svævende i luften.  Ordene strækker ikke til at udtrykke det. Men først og fremmest denne overjordiske duft - der lignede parfume, liljer eller roser. Da Herre Jesus nåede frem til Katarzynas mund, faldt alle på knæ, med glæde, fordi det var den levende Jesus, der kom til Katarzyna. Herre Jesus blev meget længe på tungen, og hvem der bar Hostien, så vi ikke. Det var som om den svævede i luften til Katarzyna. Derefter sagde Katarzyna, at det var selve Herre Jesus, der bragte den til hende, at han havde bare fødder og en lang hvid klædning på. Men der var ikke en eneste del af hans krop, der så sund ud, det var som om hele kroppen var skåret med en kniv Han havde større og mindre skrammer på kroppen – ligesom menneskelige synder. På den måde gav Herre Jesus selv sin krop til hende. Disse øjeblikke er de lykkeligste i mit liv. 

St92

 En af de sidste præster, der lærte Katarzyna at kende et par måneder forud for hendes død, var Fader Jan Czekaj.

St93

 Katarzyna Szymons tilstand, da jeg mødte hende, var meget svær. Hun var enormt syg, men hun klagede overhovedet ikke. Hun plejede at sige, at: „det er tid til at gå, jeg skal forberede mig til den sidste rejse”. Men hun var ikke bange, hun var sikker på, at når hendes jordiske pilgrimsfærd var overstået, ville hun få det, hun troede på, og havde tillid til.

St94

 Katarzyna Szymon døde den 24. august 1986.  Umiddelbart efter hendes død, begyndte stigmaterne, som hun bar i 40 år, på en mirakuløs måde at hele, hvilket bekræfter, at de var af overnaturlig karakter. 

St95

 Hvis de var falske -  det vil sige lavet med nåle, eller nogen kniv -  ville de have blevet der efter hendes død. Men her  - allerede to timer efter dødens indtræffen, og fire dage efter var sårene helet op. Det vil sige, det var som om blodet fordampede. Huden blev udglattet og man kan konstatere, at på det tidspunkt, Da Katarzyna skulle begraves, var blodet forsvundet.

St96

 Da jeg d. 28. august kom til begravelsen, kunne jeg se, at hun ikke længere havde nogen sår på hænderne.  De var helet op, og kroppen var blød, på trods af, at det var gået fem dage fra hendes død. Der var heller ikke nogen ubehagelig lugt. Tværtimod – det var som om det var en lugt af et raskt menneske.  

St97

Katarzyna Szymon er bevaret i min hukommelse, og hun bliver der for evigt. Både mig og dem, som jeg tog med til hende, har meget at takke hende for. Hun var for os et levende forbillede. Hun lærte os at bede, hun lærte os at være tålmodige, ydmyge og tillidsfulde. Hun plejede at sige, at kun bøn, ydmyghed og tillid kan forandre et menneske, forandre verden. Og det bad hun for. Hun forsikrede os hele tiden om Den Almægtige Guds godhed, barmhjertighed og kærlighed til alle folk,  og til hvert menneske.   

St98

 Den 16. november 1985, på  helligdagen for Jomfru Maria, den Barmhjertige Gudsmoder, og nok kun takket være Hende, blev med et amatørvideokamera optaget, et helt usædvanligt og enestående dokument,  det vil sige Katarzyna Szymons ekstase.

St99

 EKSTASE: O Jesus, o Jesus, du ser – gode Jesus. Du er så grusomt blevet myrdet af det syndige folk. De har myrdet Dig, o Jesus, og sømmede dig fast til Korset, o Jesus. O Jesus, elsk, alle dine børn, o Jesus. Elsk dem, som har forladt Dig, o Jesus, og tag dem ind til Dig. Græd ikke, o Jesus, giv mig disse tårer o Jesus, græd ikke. Kommer alle disse børn i Himlen? O Jesus, kommer også de, der korsfæster Dig, i Himlen?  Hele verden korsfæster Dig, o Jesus, hav medlidenhed, hav medlidenhed med Dine børn, o Jesus. Bevar dem og tag dem alle til Himlen. Både de uforbederlige drankere. Og dem, der har begået den forfærdelige synd, utugt. Og de brudte ægteskaber, de ufødte børn. Tag dem op til Himlen, o Jesus, tilgiv dem alt, o Jesus, drag omsorg over for dem, o Jesus,

St100

„Datter min” 

„Hvis de vil i Himlen – skal de gøre stræng bod og store opofrelser. Så vil jeg tilgive dem, men ikke alle sammen, for der er virkelig mange syndere, der er virkelig mange børn, der er dræbt.” 

St101

 „Jesus, jeg elsker Dig. Forlader du mig virkelig ikke, Jesus, forlader du ikke de børn, der er kommet her? Tag dem i din varetægt”. 

St102

 „Datter min -  jeg vil sørge for dem – de skal ikke fortabes. De skal gøre bod og jeg vil åbne Himlen for dem. Man skal bede meget mere rosenkrans. Man skal gøre bod og opofrelse. Tænk over min lidelse, alle sammen. Har I forstået det hele? Den, der ikke elsker mig og ikke giver sig selv til mig, har ikke noget liv i sig selv! Og den, der elsker mig, vil altid være ved min side. Og jeg vil overgive Jer i Min Faders varetægt .

St103

 SANGEN: Som rosenblomst blandt skarpe torne, som tegn fra Gud for denne syndefulde verden, levede her på denne jord, sammen med os, en simpel, udannet, uformuende pige. Gud valgte hende, og gav hende et kors, som hun bar til sine dages ende. Kilden for hendes udholdenhed var altid Mesteren Jesus og hun ofrede Ham sine lidelser. Blodige tårer, gennemborede hænder, fødder og siden. Det er Kristi stigmata, Evangeliets ”stempler”. Det er for dem, der er vantro som Thomas, for dem, hvis tro er svag, for at give dem styrke, så de ikke forsager Gud!  Så de følger Kristus og vil tjene Ham,  og bruge alle deres talenter til Guds Ære.

St104

 Og selv om hun er gået bort, til det sted, som Gud har forberedt for sine tjenere, så vil synet af de Guddommelige Sår og stigmatikerens navn ”Katarzynka” forblive i folkets hjerter. 

St105

 I totusinde år – ifølge tidligere profetier et par tusind år længere – vedgår mennesker igen og igen deres mangfoldige direkte kontakter med Jesus Kristus.

St106

  Til trods for forskellige karakterer, forskellige religiøse filosofiske og videnskabelige baggrunde, viser de uafhængig af hinanden noget beslægtet. De taler om den tilstedeværende realitet af Kristus; også om muligheden for andre at forberede sig på lignende oplevelser; Dette er ikke bare teoretiske, men praktisk gennemførlige, positive trin af påvirkninger.

St107

 „Jeg har endnu meget at sige Jer; men I kan ikke bære det nu. Men når Han, sandhedens Ånd kommer, skal han vejlede Jer til hele sandheden" (Joh.16:12-13)

St108

 Matthæusevangeliet, kapitel 11: "Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let". 

St109

Denne film er lavet i årene 1985 – 1989, med hjælp fra Barbara, Nina, Roma, Ela, Ewa, Dorotka, Maurycy, Krystyna, Andrzej, Benedykt, Edward, Jerzy, Zbigniew, Adam og mange, mange andre. De var alle kun ”unyttige tjenere”, som på en meget delikat, men mærkbar måde blev ledet af Maria, den Barmhjertige Gudsmoder.

 

Distribution af bøger og film (udgave af den dansker) : rdp@p.az.pl

P.P.H. „Arka” Wrocław - Poland

www.ppharka.hg.pl ; email: ppharka@wp.pl

tel. 71-339-86-80, 71-339-81-18

 

Fremkaldelse af film:

Studio Art-Video Gdynia – Poland

www.sartv.com.pl ; tel. 601-65-21-15 

 

 vcr_up_1.gif