Artykuły z Tygodnika Zrzeszenia Katolików Caritas "Myśl Społeczna"

 1. Kim była Katarzyna Szymon - Stefan Budzyński (45/87) Nr 45 z dn. 08.1.1987r.     
 2.  Z objawień stygmatyczki - Stefan Budzyński (4/88) Nr 4 z dn. 24.08.1988r.     
3. Wspomnienia o stygmatyczce - Ks. Tymoteusz Hułas (11/88) Nr 11 z dn. 21.02.1988r.     
4. Zbliżała ludzi do Boga - Ks. Henryk Suchos (8/88) Nr 8 z dn. 08.05.1988r.     
5. Pożegnanie Katarzyny Szymon - Stefan Budzyński  (19/88) Nr 19 z dn. 08.05.1988r.     
6. Spór o stygmatyczkę - Stefan Budzyński 45/88) Nr 45 z dn. 6.11.88r.       
7. Spotkania bkiskie i niezwykłe - Piotr Gerczuk (8/89) Nr 8 z dn. 19.02.89r.