ПОЛСКА СТИГМАТИЧКА КАТАЖИНА ШИМОН

 

flower08.jpg

Архивни снимки във висока разделителна способност 

 

Книга за Катажина Шимон 

Контакт – katarzynaszymon@wp.pl 

Към главната страница 

 

 

 

БИОГРАФИЯ 

Катажина Шимон се ражда на 21 октомври 1907 година в местност Студзиенице. Кръщението и Първото Свето Причастие приема в енорийския храм в гр. Пшчина (Горна Силезия). Нейната майка умира преди Катажина да навърши една година. Вече от ранно детство проявява вродена дарба за молитва, дълбоко размишление (медитация) и самота. Само Господ е разбирал тъгата на нейното сърце. На 8 март 1946 година, по време на Велики Пост, получава стигми върху двете длани, стъпалата, под дясната гърда и на челото. Плаче също с кървави сълзи. Надарена с множество чудотворни дарби като например срещи с Исус Христос, Божията Майка и Светиите, дарба за т.н. билокация, което означава възможност за едновременно пребиваване на две различни места по същото време, способност да прониква в човешкото сърце и съвестта, да говори на чужди езици (между другото на строеврейски, немски, въпреки че не умее нито да чете, нито да пише). Свидетелите поясняват, че много пъти «Светото Причастие е слизало от Небето и се е спирало върху нейните уста». Това чудотворно явление, както и разни свидетелства и други факти показва филмът, който може безплатно да вземете или да видите по интернет на страницата www.KatarzynaSzymon.pl. Стигмите и телесните страдания продължават 40 години, до момента на нейната смърт. Посланията от Небето, предавани по време на екстазите, отговарят на учението на Светата Църква. Необикновеното смирение и необикновените страдания, които тя изпитва, изключват каквато и да било грешка в разпознаването на нейните особени дарби на Божията Благодат. Тези дарби са също залог за нейната светост.

През 1983 година, папата Йоан Павел II, по време на своето второ посещение в Полша, в град Катовице, се среща с нея, прегръща я и казва на придружаващия го силезийски епископ Херберт Беднож: «Моля заемете се с това лице». Катажина Шимон умира на 24 август 1986 година. На погребението присъствуват около 20 хиляди души, в това число и много свещеници. 

 

Катажина Шимон много пъти, в присъствието на многочислени свидетели, е получавала Светото Причастие от Небето. От показанията на очевидците следва, че многократно: «Светото Причастие е слизало от Небето и се е спирало върху нейните уста» или « Нафората се е движела във въздуха, в нейна посока, на разстояние около 1,5м и накрая се е спирала на устата й». Това се вижда на снимките, направени от чешкия свещеник. На тях се виждат също кървави сълзи и Рани от Трънения Венец. 

Гробът на стигматичката се намира в гробищата на енорията «Пресвета Тройца»

в гр. Катовице – квартал Костухна, пощенски код 40-750, ул. Тадеуша Боя-Жельенскиего 34 (вход откъм ул. Мигдаловцув) – Полша. 

 

 

 

Пътят водещ към храма и гробищата 

 

Стаята, в която от 13 ноември 1981 до 24 август 1986 година е страдала, се е молела и е приемала поклонници (при хазайката – Госпожа Марта Годзиек). 

 

 

Кървави сълзи, с които е плакала Катажина Шимон 

 

Погребението на Катажина Шимон 

 

Погребението на Катажина Шимон 

 

 

Погребението на Катажина Шимон 

 

Уважаеми Господа, извиняваме се, че нашата интернетна витрина е толкова малка и скромна, но създаваме я с нашите частни, скромни и ограничени средства. Извиняваме се също и за това, че филмът и книгата не са преведени на всички езици. Сърдечно Ви поздравяваме и молим за молитва. Авторите.